Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng Hát Hậu Phương - 2018-19

Chủ đề trong 'Hùng Ca Và Những Tình Khúc Thời Chiến' do yeuVNtudo khởi đầu 3 tháng Giêng 2018.

 1. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 266,
  với Cựu Thiếu Úy Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Doanh

   
 2. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 267,
  với ca sĩ Bùi Thiện và ca sĩ Sơn Ca  *
  (2)
   
  p324530 likes this.
 3. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 268,
  với Cựu Đại Úy Bộ Tổng Tham Mưu Nguyễn Hùng

   
 4. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 269,
  với ca sĩ Đăng Vũ và ca sĩ Y Phương

   
 5. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 270,
  với cựu Thiếu Úy Địa Phương Quân Trần Văn Hai

   
 6. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 271,
  với Erlinda Dương và Nguyễn Văn Tánh

   
 7. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 272,
  với Cựu Trung Úy Nguyễn Hoàng Huy

   
 8. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 273,
  với Cựu Đại Úy Địa Phương Quân Đỗ Văn Bảy

   
 9. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 274,
  chương trình nhạc yêu cầu với ca sĩ Băng Châu và ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn

   
 10. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 275,
  với cựu Đại Úy Hải Quân Lê Bá Chư

   
 11. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 276,
  với nhà văn Huy Phương

   
  p324530 likes this.
 12. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 277,
  với cựu Đại Úy Nhảy Dù Hoàng Tấn Kỳ và cựu Đại Úy Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn

   
  p324530 likes this.
 13. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 278,
  tưởng nhớ cựu đại úy Nguyễn Ngọc Thưởng, tức nhạc sĩ Song Ngọc

   
 14. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 279,
  với cựu Trung Úy Không Quân Lê Văn Chóc

   
 15. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 280
  Chương trình nhạc yêu cầu với ca sĩ Loan Châu và Châu Tuấn

   
 16. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 281
  với con em gia đình cựu quân nhân QLVNCH ca sĩ Sỹ Đan, Trung Hành

   
 17. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng hát hậu phương, kỳ 282
  với cựu Trung Úy Biệt Cách Dù Nguyễn Anh Phong và vợ Ngọc Hân

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn