Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng Hát Hậu Phương

Chủ đề trong 'Hùng Ca Và Những Tình Khúc Thời Chiến' do yeuVNtudo khởi đầu 18 tháng Chín 2015.

 1. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 61

  Với Trạch Gầm tức Thi Sĩ Nguyễn Đức Trạch - 08/18/2015 (1)  (2)
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 2. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 62

  Với Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ - 08/25/2015

  (1)


  (2)
   
 3. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 63

  Với Tr/Úy Trần Ngọc Đắc TĐ 30/CTCT - 09/01/2015

  (1)


  (2)
   
 4. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 64
  Với ca sĩ Thanh Lan Bộ Dân Vận Chiêu Hồi - 08/09/2015

  (1)


  (2)
   
 5. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 65
  với ca sĩ Quang Lộc GĐCQN - 09/15/2015

  (1)


  (2)
   
 6. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Chương Trình Đặc Biệt 30/4/2015
  40 Năm Nhìn Lại
  (2)
   
 7. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 96
  với Trung Úy Phạm Ngọc Cửu - 04/19/2016  (2)
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 8. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 97
  với Thiếu Tá Lê Phi Ô - ĐPQ - 04/26/2016

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 9. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 98
  Với SVSQ-VBQGVN Phan Văn Lộc - 05/03/2016

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 10. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 99
  với Th/Úy Nguyễn Hữu Tân Cục ANQĐ - 05/10/2016

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 11. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 95
  Trang Thanh Lan & Băng Châu & Mai Vy - 04/12/2016

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Năm 2016
 12. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 100
  Với Tr/Tá Nguyễn Đức Gia & Hoa Tiêu Nguyễn Việt Hùng- KQ - 05/17/2016  (2)
   
 13. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 101
  với Th/Úy Nguyễn Tiến Đạt cựu SVSQ/CTCT - 05/22/2016


   
 14. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 102
  với Ca Sĩ Băng Thy-Tiểu Đoàn 50 CTCT - 05/31/2016  (2)
   
  thiên chương likes this.
 15. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 103
  với Th/Tá Nguyễn Hữu Lý/Nhạc Sĩ Nguyễn Thiện Lý HQ - 6/07/2016  (2)

   
 16. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 104
  CTVNĐB kỷ niệm ngày QLVNCH 19-6 - 06/14/2016  (2)

   
 17. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 105
  Với Tr/Úy Cao Hoài Sơn & Đại Úy Huỳnh Văn Quý - ĐPQ - 06/21/2016

   
 18. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 106
  Với Th/Úy Huỳnh Văn Của T/Đoàn 37- LĐ 12 BĐQ - 06/28/2016


   
 19. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 107
  với Tr/Tá Phạm Đình Cung - Nhảy Dù - 07/05/2016


   
 20. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 108
  với Tr/Uý Tô Phạm Thái SĐ18 BB - 07/12/2016  (2)

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn