Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng hát: Lưu Hồng

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 1 tháng Bảy 2010.

 1. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Thương Một Người
  -Tiếng hát: Lưu Hồng


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FuvuNtjpg70&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FuvuNtjpg70&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 2. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Khóc Cho Một Dòng Sông

  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pBM4qJzhmO8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pBM4qJzhmO8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 3. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Thung Lũng Chim Bay
  - Thơ Hoàng Ngọc Ẩn
  - Nhạc Việt Dũng
  - Tiếng hát: Lưu Hồng


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zArAaF7PYy8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zArAaF7PYy8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn