Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng hát: NắngHoàngHôn

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 11 tháng Hai 2010.

 1. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Mỗi Mùa Xuân Về
  Thơ:Trần Trung Đạo
  Diễn ngâm:Nắng Hoàng Hôn
  Tiếng hát:Nguyễn Hải


  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0" width="530" height="421" id="divflv"><param name="movie" value="http://www.divshare.com/flash/video2?myId=10434699-4c1&new_design=true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.divshare.com/flash/video2?myId=10434699-4c1&new_design=true" width="530" height="421" name="divflv" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>​
   
 2. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân


  Vẫn Đứng Lên Cười Với Thế Nhân
  Thơ: Trần Trung Đạo
  Diễn ngâm: NắngHoàngHôn

  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KjxiPhqJhpI&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KjxiPhqJhpI&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="350"></embed></object>​
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 10 tháng Bảy 2010

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn