Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng hát: Thuỳ Dương

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 29 tháng Sáu 2010.

  1. VongNgayXanh

    VongNgayXanh Công Dân

    Ngàn Năm Biển Khóc-Nhạc:Khê Kinh Kha-Tiếng hát:Thuỳ Dương

    <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dzpm-QpK9AE&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dzpm-QpK9AE&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn