Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng hát: Xin Được Làm Người Hát Rong

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 14 tháng Năm 2010.

 1. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  8 Điệp Khúc Dâng Mẹ
  (Anh Việt Thu)

  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x6EwFvmu5ew&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x6EwFvmu5ew&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 2. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Nắng Đẹp Miền Nam

  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z5xdeSKYZyo&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z5xdeSKYZyo&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 3. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Hãy Chụp Giùm Tôi
  Thơ:Trần Văn Lương
  Giọng đọc: Dạ Lan Hương


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Vm4ewq2hIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-Vm4ewq2hIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 4. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Hoà Bình Ơi !! ViệtNam Ơi !!
  Tiếng hát: Dạ Lan Hương


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/24Oz53ONvOc?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/24Oz53ONvOc?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn