Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng nói Dạ Lan

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 10 tháng Sáu 2010.

 1. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân


  Tìm Anh

  Tiếng hát: Hạt Sương Khuya


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e1nwZ3NNvHI&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e1nwZ3NNvHI&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 2. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân


  Một Người Đi
  Tiếng hát: HươngLan


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/snwiwsgLmXE&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/snwiwsgLmXE&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 3. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến
  Tiếng hát: Dạ Lan Hương


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IvDX13D1G3I&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IvDX13D1G3I&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 4. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Trăng Tàn Trên Hè Phố
  Tiếng hát: Hạt Sương Khuya


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T2IL9q42XMM&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T2IL9q42XMM&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 5. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Một Ngày Tôi Đi Qua
  Tiếng hát: Hoàng Oanh


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S_wP1h_bCa4&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S_wP1h_bCa4&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 6. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan -Người Ở Lại Charlie
  Tiếng hát: Hạt Sương Khuya


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0hCOzjoV6PU&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0hCOzjoV6PU&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 7. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan-Rừng Lá Thấp
  Tiếng hát: Dạ Lan Hương


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Odftd6JmGwU&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Odftd6JmGwU&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 8. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan -Anh không chết đâu Anh
  Tiếng hát: Hạt Sương Khuya


  <object width="480" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4VICNTHivos&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4VICNTHivos&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="340"></embed></object>​
   
 9. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan-Hoa Biển
  Tiếng hát: Suối Tình


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eENZZWattu4&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eENZZWattu4&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 10. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan-Từ Bình Long về TrịThiên
  NguyệtÁnh & ViệtDzũng


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/po-EosNLQag&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/po-EosNLQag&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 11. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan-Tuyết Trắng
  Tiếnghát: Suối Tình


  <object width="480" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2KGIM4eCHLc&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2KGIM4eCHLc&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="340"></embed></object>​
   
 12. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Tiếng nói Dạ Lan-Thúc Quân
  NguyệtÁnh & ViệtDzũng


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lq_eTs4Xy0A&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lq_eTs4Xy0A&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   
 13. VongNgayXanh

  VongNgayXanh Công Dân

  Một Ngày Tôi Đi Qua
  Tiếng hát: Tường Vân


  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yjL0nUDfmWk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yjL0nUDfmWk&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allow**** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ******** VIRUS ****access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn