Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng Việt Tuyệt Vời - Bài thơ có 8 cách đọc

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do Hoa Hạ khởi đầu 13 tháng Mười 2015.

 1. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  [​IMG]

  Bài thơ này có 8 cách đọc.
  Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế !


  1.Bài thơ gốc (bài 1):

  Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ sông lặng sóng
  Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
  Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

  2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

  Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
  Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
  Sóng lặng sông chờ khách lại qua
  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

  [​IMG]

  3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
  ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

  Cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thơ rượu chén đầy vơi
  Giậu trúc cành xanh biếc
  Hương xuân sắc thắm tươi
  Khách chờ sông lặng sóng
  Thuyền đợi bến đông người
  Tiếng hát đàn trầm bổng
  Bóng ai mắt mỉm cười.

  4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược
  từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

  Mắt ai bóng thướt tha
  Ðàn hát tiếng ngân xa
  Bến đợi thuyền xuôi ngược
  Sông chờ khách lại qua
  Sắc xuân hương quyện lá
  Cành trúc giậu cài hoa
  Chén rượu thơ vui thú
  Ánh xuân cảnh mến ta.

  5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài
  (tám câu x bốn chữ ):

  Ta mến cảnh xuân
  Thú vui thơ rượu
  Hoa cài giậu trúc
  Lá quyện hương xuân
  Qua lại khách chờ
  Ngược xuôi thuyền đợi
  Xa ngân tiếng hát
  Tha thướt bóng ai.

  6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ
  dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):

  Cười mỉm mắt ai
  Bổng trầm đàn hát
  Người đông bến đợi
  Sóng lặng sông chờ
  Tươi thắm sắc xuân
  Biếc xanh cành trúc
  Vơi đầy chén rượu
  Ngời sáng ánh xuân.

  [​IMG]

  7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài
  (tám câu x ba chữ) :


  Ánh sáng ngời
  Chén đầy vơi
  Cành xanh biếc
  Sắc thắm tươi
  Sông lặng sóng
  Bến đông người
  Ðàn trầm bổng
  Mắt mỉm cười.

  8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược
  từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):


  Bóng thướt tha
  Tiếng ngân xa
  Thuyền xuôi ngược
  Khách lại qua
  Hương quyện lá
  Giậu cài hoa
  Thơ vui thú
  Cảnh mến ta

  Hoa Hạ Sưu tầm
  Nguồn : Diễn Đàn Gò Công
   
  tran loan likes this.
 2. Sầu Đông

  Sầu Đông Người thân

  Đúng vậy. Chỉ có tiếng Việt duy nhất mới có khả năng tuyệt vời như vậy. Từ một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, sau đó đảo ngược, đảo xuôi, cắt xén.. .....mà trở thành nhiều bài thơ với thể loại, vần luật khác nhau, mà ý nghĩa vẫn hay, đẹp.

  Phải nói là "Tuyệt cú mèo".
   
 3. tran loan

  tran loan Khách Quý Tình Nguyện Viên

  Bài thơ này hình như không biết tác giả là ai nhưng rất hay.
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Tư 2016

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn