Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tin buồn - Trưởng Linh Mục Giêrađô LÊ VĂN HÒA

Chủ đề trong 'Châu Úc' do HHHH khởi đầu 20 tháng Giêng 2011.

 1. HHHH

  HHHH Công Dân

  Nhận được tin buồn:

  Trưởng Linh Mục Giêrađô LÊ VĂN HÒA
  Bào đệ Trưởng Lê Văn Lệ Xóm Tùng Nguyên
  Sidney-Canberra Úc Châu,vừa đột ngột từ trần
  ngày 14.1.2011 tại Saigon

  Thành Kính chia buồn cùng Trưởng Lê Văn Lệ và tang quyến.
  Nguyện cầu linh hồn Trưởng Hòa sớm được về nước Chúa.


  Tôn Thất Hy
  Trưởng Làng Bách Hơp QuảngTế Nam California
  và Chủ Biên Bản Tin BạchMã
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn