Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Trích Đoạn Tấm Lòng Của Biển (Cải lương video)

Chủ đề trong 'Vọng Cổ' do Lee Ann khởi đầu 2 tháng Giêng 2011.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 1

  (Lệ Thủy, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh...vv)

  <embed src="http://www.youtube.com/v/hiMvdTEXnaU?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="400"></embed>​
   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Tấm Lòng Của Biển (Cải lương video)

  Phần 2

  <embed src="http://www.youtube.com/v/I9zOpBzLOhA?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="400"></embed>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Tấm Lòng Của Biển (Cải lương video)

  Phần 3

  <embed src="http://www.youtube.com/v/mJfGvXSu2TU?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="400"></embed>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Tấm Lòng Của Biển (Cải lương video)

  Phần 4

  <embed src="http://www.youtube.com/v/phfdufd7D9U?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="400"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn