Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Trương Vũ

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Đường - Cổ Thi' do phanlang khởi đầu 6 tháng Mười Hai 2017.

 1. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  閩中春暮 
   
  吳山入夢驛程賒,
  身逐孤帆客海涯。 
  九十日春多是雨,
  三千里路未歸家。 
  桄榔土潤蠻烟合,
  楊柳江深瘴霧遮。 
  倚遍欄干愁似海,
  杜鵑啼過木蘭花。

  張羽

  列朝诗集 -卷27:甲集第九

  Mân trung xuân mộ
   
  Ngô sơn nhập mộng dịch trình xa,
  Thân trục cô phàm khách hải nha .
  Cửu thập nhật xuân đa thị vũ,
  Tam thiên lý lộ vị quy gia . 
  Quang lang thổ nhuận Man yên hợp,
  Dương liễu giang thâm chướng vụ già . 
  Ỷ biến lan can sầu tự hải,
  Đỗ quyên đề quá mộc lan hoa .

  Trương Vũ

  Dịch trình 驛程 : khoảng cách giữa hai trạm dịch .

  Dịch :

  Chiều xuân ở đất Mân

  Núi Ngô trong mộng đường dài,
  Thuyền đơn thân gửi, miệt mài biển xa .
  Mưa xuân chín chục ngày qua,
  Ba ngàn dặm lối về nhà gian nan .
  Dừa xanh đất ẩm sương Man,
  Sông sâu mù độc che hàng liễu nghiêng .
  Sầu như biển, đứng tựa hiên,
  Hoa mộc lan tiếng đỗ quyên hót buồn .

  phanlang
   
 2. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng


  贈彈箏人

  先輩曾將舊曲傳,
  纖纖銀甲更堪憐。 
  清和未數湘靈瑟,
  哀怨渾衕蜀國弦。 
  鶯弄晚風啼復歇,
  雁飛秋水斷還連。 
  坐中北客聽來少,
  暗想當時一惘然。

  張羽

  列朝诗集 -卷27:甲集第九

  Tặng đàn tranh nhân

  Tiên bối tằng tương cựu khúc truyền,
  Tiêm tiêm ngân giáp cánh kham liên . 
  Thanh hòa vị sổ Tương Linh sắt,
  Ai oán hồn đồng Thục quốc huyền . 
  Oanh lộng vãn phong đề phục hiết,
  Nhạn phi thu thủy đoạn hoàn liên . 
  Tọa trung bắc khách thinh lai thiểu,
  Ám tưởng đương thì nhất võng nhiên .

  Chú thích :

  Ngân giáp 銀甲 : tức Chỉ giáp sáo 指甲套, đồ dùng trong âm nhạc, được chế
  bằng bạc bọc ngón tay, dùng trong việc gảy đàn tranh hoặc đàn tì bà .
  Tương Linh : hai phi tần của Thuấn (Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh女英) chết đuối ở
  sông Tương, hoá thành thần sông Tương, được gọi là Tương Linh 湘靈 .
  Thục quốc huyền : tên bài ca trong Tương Hoà khúc của Nhạc phủ, còn được gọi
  Thục quốc tứ huyền 蜀国四弦 hoặc Tứ huyền khúc 四弦曲 .

  Dịch :

  Tặng người đàn tranh .

  Khúc truyền lại bởi người xưa,
  Thương bàn tay nhỏ ngón đưa nhẹ nhàng .
  Tương Linh đàn sắt buồn vang,
  Thêm bài Thục quốc nỗi oan đắm chìm .
  Như oanh hót gió rồi im,
  Sông thu nhạn tán cũng tìm nối nhau
  Khiến cho khách bắc đeo sầu
  Mơ hồ như tưởng nỗi đau một thời

  phanlang
   
 3. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  送胡宗禹之播州驛丞 
   
  便路之官暫到家,
  九溪窮處是天涯。 
  夜郎沙軟多龍跡,
  盤瓠山回似犬牙。 
  浦口勞歌催畫蒨,
  門前使節詠皇華。 
  途中定有江行稿,
  好寄東風萬里槎。

  張羽

  列朝诗集 -卷27:甲集第九

  Tống Hồ Tông Vũ chi Bá Châu Dịch thừa

  Tiện lộ chi quan tạm đáo gia,
  Cửu khê cùng xứ thị thiên nha .
  Dạ Lang sa nhuyễn đa long tích,
  Bàn Hoạch sơn hồi tự khuyển nha .
  Phố khẩu lao ca thôi họa thiến,
  Môn tiền sử tiết vịnh Hoàng Hoa .
  Đồ trung Định Hữu giang hành cảo,
  Hảo ký đông phong vạn lý tra .

  Trương Vũ

  Chú thích :

  Bá Châu : tên đất, tức Tang Kha quận 牂柯郡, nay là Quý Dương貴陽 Quý Châu貴州 .
  Dịch thừa : chức sắc coi trạm dịch .
  Dạ Lang : tên nước cũ, bi người Hán tiêu diệt, nay thuộc vùng Quý Châu .
  Bàn Hoạch (Hồ) sơn : tên núi ở Quý Châu, Bàn Hoạch (Hồ) cũng là tên của dòng họ,
  bộ lạc người Dao瑶 , người Dư畲 cai trị vùng tây nam nước Tàu cũ .
  Hoàng Hoa皇華 : tên một khúc ca xưa, cũng được gọi là Hoàng Phu 皇荂 .
  Định Hữu giang : tên sông ở Quý Châu .

  Dịch :

  Tiễn Hồ Tông Vũ đi Bá Châu làm Dịch thừa

  Về nhà rồi đến sở quan,
  Cửu khê cuối đất cách ngàn núi sông .
  Dạ Lang cát nổi dấu rồng,
  Bàn Hồ tựa chó đốm bông răng dài .
  Cảng Phố giục hoạ ca ai,
  Tín phù treo cửa vịnh bài Hoàng Hoa .
  Vào sông Định Hữu rồi ra,
  Gió đông, bè vạn dặm xa gửi mình .

  phanlang
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn