Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Mười 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Trở ngại của mViệtXM.

Chủ đề trong 'Nhà Của mViệt' do GoldPig khởi đầu 16 tháng Bảy 2017.

 1. GoldPig

  GoldPig Công Dân

  Máy của tôi chạy Windows 10 Pro, mọi thứ đều bình thường, chỉ sau ngày update thì có trở ngại khi đánh dấu cho chữ Việt.
  Thí dụ: Chữ thường sẽ như sau nếu không chỉnh sửa: "Tườg". Nếu chỉnh sửa thì tôi thêm vào h và n thì thành thường.
  Chữ Việt sẽ như sau: "iệ" và chữ tiếng sẽ như sau: "iếg".
  Đó là một vài thí dụ. Mong báo cho Ban Điều Hành biết và chỉnh sửa lại. Thành thật cám ơn.

  GoldPig.
   
 2. YeuTrongNguoi

  YeuTrongNguoi Công Dân

  Tôi cũng dùng Windows 10 Pro. Không gặp trở ngại gì?
   
 3. p324530

  p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên


  Đó là hiện tượng có nhiều hơn một thảo trình đánh tiếng Việt trong máy được mở ra. Chỉ nên mở ra một thảo trình đánh tiếng Việt mà thôi.

  Kính
   
 4. GoldPig

  GoldPig Công Dân

  Máy của tôi vẫn bị như vậy và từ trước tới giờ tôi chỉ dùng duy nhất có thảo trình mviệtXM mà thôi.

  GoldPig.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn