Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Võ Học Việt Còn, Hồn Nước Việt Còn .

Chủ đề trong 'Thảo Luận Về Võ Thuật' do Hoa Hạ khởi đầu 26 tháng Hai 2019.

 1. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chín Tháng Quân Trường. Khóa 8/72 SQTB Đồng Đế

   
 2. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Các Trung tâm Huấn Luyện quân lực VNCH

   
 3. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tổng Y Viện Cộng Hòa - Người Thương Binh Việt Nam  [​IMG]
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 2 tháng Ba 2019

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn