Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Văn tế khóc ông Đỗ Chục Của Nguyễn Chọng Lú

Chủ đề trong 'Việt Nam' do NguoiVietTuDo khởi đầu 21 tháng Tư 2019.

 1. NguoiVietTuDo

  NguoiVietTuDo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  Ông ơi ông đã toi rồi,
  Cầu tiêu, cống sập...ngậm “ngồi” lòng con.
  Nhớ cái thuở con còn bé mọn,
  Ông thiến heo, hoạn “nợn” quanh làng.
  Rồi ông theo đảng vào đoàn,
  Ông theo “cắt mạng” lên đàng mùa thu.
  Chẳng học hành, ông ngu như lợn,
  Tính tình thì hung tợn lạ lùng.
  Thế mà ông tiến đùng đùng,
  Là nhờ ơn bác, đảng cùng nhân dân.
  Cứ làm phó lên dần thủ trưởng,
  Ông đúng là thần tượng của con.
  Ông, con theo đảng sắt son,
  Giờ con tuy lú nhưng còn nhớ ông.
  Trong cuộc chiến vô cùng gian khổ,
  Ông và con chẳng đổ mổ hôi,
  Máu xương thành vũng thành đồi.
  Ông và con cứ việc ngồi hưởng thôi.

  Ông tổng bí, con thời tổng bí,
  Là bố già chính trị nước nhà.
  Tóm thu quyền lực ..đảng ta,
  Toàn quyền sinh sát, sơn hà đảo điên.
  Ông làm việc kinh thiên động địa,
  Năm 90 khiếp vía miền Nam.
  Tư sản mại bản tan hàng,
  Đánh cho chúng chết, bạc vàng về ta.
  Của kìn kìn chở ra miền Bắc,
  Chúng tìm đường đào thoát vượt biên.
  Ta thời bán bãi thu tiền,
  Mưu cao tàn độc là yên cơ đồ.
  Rồi mật ước Thành Đô kiếm bộn,
  Anh lớn cho mười bốn chữ vàng.
  Hẹn rằng trung quốc việt lam,
  Nhất thống thiên hạ hai ngàn hai mươi.

  Công ông như biển như trời,
  Con đây quyết chí nhớ lời ông trao.
  Khi con cướp cẩm bào tổng bí ,
  Tâm nguyện rằng nối chí của ông .
  Ông ôi ! Như sắt như đồng,
  Chín mươi mốt tuổi ông trông khỏe là.
  Vợ lớn mất, ông đầy sức sống,
  Ông phẻ re trên đống đô la.
  Còn lập phòng hai, phòng ba,
  Già như ông thật đúng là già gân.
  Ông sống dai đến gần trăm tuổi,
  Con ông còn hai buổi đến trường.
  Cha già, con mọn thật thương...
  Cha con khác họ biết đường nào kêu.
  Nay thế đảng, trứng treo đầu đẳng,
  Mưu triệt quang, ta thắng keo đầu.
  Ông ơi ! Ông vội đi đâu !!!
  Ông xuống gặp Bác nguyện cầu cho con.
  Theo ước định, chẳng còn bao nả!
  Hậu sự con, con đã tính rồi.
  Thêm hai năm nữa hạ hồi,
  Hoàn thành đại cuộc con thời theo ông .
  Ông ơi ! Ông cứ yên lòng ...
  Bái biệt Ông Mười ..
  Thượng hưởng!

  Con Nguyễn Chọng Lú kính viếng ông Đỗ Chục

  Ghi chú:

  Thành tích của ông
  Ông tên cúng cơm là Nguyễn Đuc Cống
  Ông tham gia hội nghị Thành Đô 1990
  Ông chỉ huy đánh tư sản miền Nam
  Ông có thêm cậu quý tử khi 91 tuổi với cô vợ trẻ nguyên là nữ “hộ ný” của ông.

  Cao Nguyên Minh
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn