Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Vương Miện

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Đường - Cổ Thi' do phanlang khởi đầu 13 tháng Hai 2019.

 1. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  題昭君圖

  紛紛爭賂毛延壽,
  今日丹青竟不傳。
  萬事無過眞實處,
  後人贏得寫嬋娟。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  182

  Đề Chiêu Quân đồ

  Phân phân tranh lộ Mao Diên Thọ,
  Kim nhật đan thanh cánh bất truyền .
  Vạn sự vô qua chân thật xứ,
  Hậu nhân doanh đắc tả thiền quyên .

  Vương Miện

  Vương Miện (1287-1359) : hoạ gia, triện khắc gia (khắc trên trúc, đồng, ngọc ...), thi nhân nổi tiếng triều Nguyên, tự Nguyên Chương 元章, hiệu Chử Thạch Sơn Nông 煮石山農, hoặc Thực Trung Ông 食中翁, Mai Hoa Ốc Chủ 梅花屋主 v.v... Quê trấn Phong Kiều 楓橋鎮, thành phố Gia Kỵ 諸暨市, huyện Thiệu Hưng 紹興縣, tỉnh Chiết Giang 浙江省 . Thuở nhỏ nhà nghèo, tự học thành tài . Vương Miện tính cứng cỏi ngay thẳng, coi thường danh lợi quyền quý, thơ làm đồng tình với nông dân nghèo, phê phán hào môn quyền quý khinh người, hoặc tả cảnh điền viên ẩn dật . Rất thích hoa mai, trồng mai, vịnh mai, vẽ mai . Trước tác có "Trúc trai tập" 3 quyển …

  Đề tranh vẽ Chiêu Quân

  Đua nhau hối lộ Mao Diên Thọ,
  Đến nay họa ấy chẳng còn truyền .
  Mọi việc không qua tính chân thật,
  Người sau vẽ đúng nét thiền quyên .

  phanlang
   
 2. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  同李簽判山行午飯野店簷外羣蜂翂翂因成絶句

  脫畧人間勢利塲,
  來尋泉石共徜徉。
  飯餘小立茅簷外,
  試問羣蜂有底忙。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  49


  Đồng Lý Thiêm phán sơn hành ngọ phạn dã điếm diêm ngoại quần phong phân phân nhân thành tuyệt cú

  Thoát lược nhân gian thế lợi tràng,
  Lai tầm tuyền thạch cộng thảng dương .
  Phạn dư tiểu lập mao diêm ngoại,
  Thí vấn quần phong hữu để mang .

  Vương Miện

  Thiêm phán : cũng là phán quan nhưng do địa phương tuyển chọn phân phối, không như phán quan là từ trung ương đưa xuống, xuất phát từ chữ "Thiêm thư phán quan 簽書判官", nói cho gọn là "Thiêm phán" . Nhiệm vụ của phán quan và thiêm phán là phụ tá cho Tiết độ sứ, Quan sát sứ, Phòng ngự sứ, Đoàn luyện sứ …

  Cùng Thiêm phán Lý đi chơi núi, ăn trưa ở quán dã ngoại, ngoài mái hiên thấy bầy ong bận rộn nên làm tuyệt cú .

  Thoát vòng danh lợi nhân gian,
  Đến bờ đá suối cùng nhàn rong chơi .
  Ăn xong đứng dưới mái ngoài,
  Hỏi bầy ong vì cớ đâu vội vàng .

  phanlang
   
 3. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  日出

  日出柴門尚嬾開,
  綠隂多處且徘徊。
  槐花滿地無人掃,
  半在牆根印紫苔。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  57

  Nhật xuất

  Nhật xuất sài môn thượng lãn khai,
  Lục âm đa xứ thả bồi hồi .
  Hòe hoa mãn địa vô nhân tảo,
  Bán tại tường căn ấn tử đài .

  Vương Miện

  Mặt trời mọc

  Trời lên lười mở cửa sài,
  Bóng râm nhiều chỗ ngắn dài quẩn quanh .
  Hoa hoè chẳng quét đầy sân,
  Nửa trên rêu tía phủ chân bức tường .

  phanlang
   
 4. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  冬日早作

  黃昏月姊翦雲開,
  夜半雷車送雨來。
  晨起鈎簾望霄漢,
  風花吹墮萬璚瑰。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  65

  Đông nhật tảo tác

  Hoàng hôn nguyệt tỉ tiễn vân khai,
  Dạ bán lôi xa tống vũ lai .
  Thần khởi câu liêm vọng tiêu hán,
  Phong hoa xuy đọa vạn quỳnh côi .

  Vương Miện

  Làm sớm ngày đông

  Hoàng hôn chị Nguyệt cắt mây,
  Nửa đêm anh Sấm kéo tay mưa mời .
  Vén rèm sáng sớm nhìn trời,
  Ngàn hoa gió thổi rụng rơi ngọc quỳnh .

  phanlang
   
 5. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  午睡

  午牕春日影悠悠,
  一覺清眠萬事休。
  堪笑邯鄲槐里夢,
  癡兒到老不回頭。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  66


  Ngọ thụy

  Ngọ song xuân nhật ảnh du du,
  Nhất giác thanh miên vạn sự hưu .
  Kham tiếu Hàm Đan hòe lý mộng,
  Si nhi đáo lão bất hồi đầu .

  Vương Miện

  Hàm Đan hoè lý mộng 邯鄲槐里夢 : giấc mơ dưới gốc hoè tại Hàm Đan . Lô sinh 盧生, học trò nghèo, trọ tại một lữ quán ở Hàm Đan, trưa ra ngồi gốc hoè, buồn ngủ, ngủ một giấc . Trong mơ thấy mình vinh hoa phú quý, gia đình giàu có vợ đẹp con ngoan . Khi tỉnh dậy, chủ trọ nấu chưa chín một nồi kê . Hàm Đan mộng còn được gọi là Hoàng lương mộng 黄粱夢, Nam kha mộng 南柯夢 …

  Ngủ trưa

  Song trưa xuân ảnh xa xôi,
  Biết ngủ một giấc sự đời như không .
  Giấc hoè ôi mộng Hàm Đan,
  Đến già si dại lại càng hơn xưa .

  phanlang
   
 6. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  酬余求之二首

  枕中久已黃粱熟,
  鏡裏從教白髮垂。
  但得漁樵分半席,
  此生何必要人知。
  雨後軒牎無一塵,
  牎前松竹更清新。
  不妨踏遍莓苔地,
  遺我青鞋有故人。


  王冕
  竹齋詩集ctext卷三
  150

  Thù Dư Cầu Chi nhị thủ

  Chẩm trung cửu dĩ hoàng lương thục,
  Kính lý tòng giao bạch phát thùy .
  Đãn đắc ngư tiều phân bán tịch,
  Thử sinh hà tất yếu nhân tri .
  Vũ hậu hiên song vô nhất trần,
  Song tiền tùng trúc cánh thanh tân .
  Bất phương đạp biến môi đài địa,
  Di ngã thanh hài hữu cố nhân .

  Vương Miện

  Chẩm trung cửu dĩ hoàng lương thục : nồi cao lương của tác giả đã chín lâu rồi, không phải như Lô sinh, tỉnh giấc khi nồi kê chưa chín và tất cả vinh hoa phú quý đã mất hết . Tác giả muốn nói ông đã yên phận không đòi hỏi giàu sang, sống cuộc đời nhàn nhã như vậy là đủ rồi, và cũng không cần ai biết đến .
  Ngư tiều phân bán tịch : ngư tiều (là những người sống nhàn, không ham danh lợi) chia cho tác giả nửa chiếu ngồi tức là chia cho ông cái nhàn và sự sống thoát tục .
  Thanh hài : hài cỏ .

  Đáp Dư Cầu Chi

  Trong mơ đã chín nồi kê,
  Tóc nay rủ trắng bên lề gương soi .
  Ngư tiều chia nửa chiếu ngồi,
  Cuộc đời được vậy chẳng cầu ai hay .
  Mưa rơi song cửa sạch ngay,
  Trước hiên tùng trúc phô bày xinh tươi .
  Bước chân dẫm khắp rêu cười,
  Hài xanh để lại từ người thân xưa .

  phanlang
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn