Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Video Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do Lee Ann khởi đầu 8 tháng Mười 2012.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Thiên Đường Tình Yêu
  (Trâm Anh, Hoài Trân và Sỹ Đan)

  <embed src="http://www.youtube.com/v/D9BCkst7TTY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>


  <embed src="http://www.youtube.com/v/AdMtAli0J2U?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Tuyết rơi

  <embed src="http://www.youtube.com/v/rKWrT97TlGM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  Tombe La Neige
  <embed src="http://www.youtube.com/v/HbF8HszsfEM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Anh Vẩn Không Đổi Thay

  <embed src="http://www.youtube.com/v/pe5knHd2FhA?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  <embed src="http://www.youtube.com/v/5eSqOUcmw5A?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Đồng Xanh

  <embed src="http://www.youtube.com/v/7O8NFO0cDpw?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  Green Fields
  <embed src="http://www.youtube.com/v/BQnF5aRNQF4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Elle etait si jolie

  <embed src="http://www.youtube.com/v/qeT3FedHoas?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Magic Boulevard

  <embed src="http://www.youtube.com/v/aVG9ZmK3c1I?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  <embed src="http://www.youtube.com/v/q0yyQEmjy08?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  NÓI SAO CHO EM HIỂU

  <embed src="http://www.youtube.com/v/igRYr4V-UkE?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  <embed src="http://www.youtube.com/v/EvDl3w8JVFg?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Anh Thì Không

  <embed src="http://www.youtube.com/v/4wGeS-cZf4U?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

  <embed src="http://www.youtube.com/v/EWmv0oykofY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn