Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Video TRẠI BÁCH HỢP 2017

Chủ đề trong 'Trại Bách Hợp 2017' do LeTamAnh khởi đầu 24 tháng Tám 2017.

  1. LeTamAnh

    LeTamAnh Tác Giả

    Đoạn đầu là hình ảnh - nửa đoạn sau là phim khai mạc và văn nghệ hội thảo rất hấp dẫn

     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn