Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

When The Party's Over (The Masked Singer-The Sun)

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Ngoại Quốc' do cải bẹ xanh khởi đầu 14 tháng Sáu 2021.

 1. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân  Don't you know I'm no good for you?
  I've learned to lose you, can't afford to
  Tore my shirt to stop you bleedin'
  But nothin' ever stops you leavin'

  Quiet when I'm comin' home and I'm on my own
  I could lie, say I like it like that, like it like that
  I could lie, say I like it like that, like it like that

  Don't you know too much already?
  I'll only hurt you if you let me
  Call me friend but keep me closer (call me back)
  And I'll call you when the party's over

  Quiet when I'm comin' home and I'm on my own
  And I could lie, say I like it like that, like it like that
  Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that

  But nothin' is better sometimes
  Once we've both said our goodbyes
  Let's just let it go
  Let me let you go

  Quiet when I'm comin' home and I'm on my own
  I could lie, say I like it like that, like it like that
  I could lie, say I like it like that, like it like that
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn