Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. 101 Câu Chuyện Thiền - Muju - Trần Đức Lâm

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories) đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Đôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những mẫu chuyện này đã được chuyển sang Anh ngữ từ quyển Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Góp Nhặt Cát Đá), viết vào cuối thế kỷ 13 bởi một thiền sư Nhật tên là Muju (Vô Trú), và những giai thoại của các vị Thiền tăng lượm lặt từ nhiều sách đã ấn hành tại Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những câu chuyện này kể lại sự chứng ngộ của các vị Thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản. Các ngài đã giảng dạy Thiền hơn 500 năm qua.

Tài liệu này đã được đọc 1,393 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ấn Tống Kinh Điển - Muju - Trần Đức Lâm
  2. 2Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ánh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt - Muju - Trần Đức Lâm
  3. 3Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ba Hạng Đệ Tử - Muju - Trần Đức Lâm
  4. 4Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ba Ngày Nữa - Muju - Trần Đức Lâm
  5. 5Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Bài Thơ Cuối Của Hoshin - Muju - Trần Đức Lâm
  6. 6Chapter Câu Chuyện Thiền - Bàn Tay Của CỦA MOKUSEN - Muju - Trần Đức Lâm
  7. 7Chapter Câu Chuyện Thiền - Bạn Thật Sự - Muju - Trần Đức Lâm
  8. 8Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Bắt Giam Tượng Phật - Muju - Trần Đức Lâm
  9. 9Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Bầy Con Của Hoàng Thượng - Muju - Trần Đức Lâm
  10. 10Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Câu Trả Lời Của Người Chết - Muju - Trần Đức Lâm
  11. 11Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Câu truyện Về Nàng Shunkai - Muju - Trần Đức Lâm
  12. 12Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Chánh Đạo - Muju - Trần Đức Lâm
  13. 13Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Chế Ngự Con Ma - Muju - Trần Đức Lâm
  14. 14Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Chúc Thư - Muju - Trần Đức Lâm
  15. 15Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào? - Muju - Trần Đức Lâm
  16. 16Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Con Đường Bùn Lầy - Muju - Trần Đức Lâm
  17. 17Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Cú Đập Chót - Muju - Trần Đức Lâm
  18. 18Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Cửa Thiên Đường - Muju - Trần Đức Lâm
  19. 19Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Dấm Của TOSUI - Muju - Trần Đức Lâm
  20. 20Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đậu Phụ (Đậu Hủ) Chua - Muju - Trần Đức Lâm
  21. 21Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Dạy Chỗ Rốt Ráo - Muju - Trần Đức Lâm
  22. 22Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đến Lúc Phải Chết - Muju - Trần Đức Lâm
  23. 23Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đi Đêm - Muju - Trần Đức Lâm
  24. 24Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đối Thoại Thiền - Muju - Trần Đức Lâm
  25. 25Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đúng Và Sai - Muju - Trần Đức Lâm
  26. 26Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Đường Hầm - Muju - Trần Đức Lâm
  27. 27Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Giọng Nói Của Hạnh Phúc - Muju - Trần Đức Lâm
  28. 28Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - GUDO Và Hoàng Đế - Muju - Trần Đức Lâm
  29. 29Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Hãy Ngủ Đi! - Muju - Trần Đức Lâm
  30. 30Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình - Muju - Trần Đức Lâm
  31. 31Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Học Im Lặng - Muju - Trần Đức Lâm
  32. 32Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Hối Cải Thực Sự - Muju - Trần Đức Lâm
  33. 33Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Kẻ Cướp Trở Thành Môn Đồ - Muju - Trần Đức Lâm
  34. 34Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Có Gì Hiện Hữu - Muju - Trần Đức Lâm
  35. 35Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Có Lòng Nhân - Muju - Trần Đức Lâm
  36. 36Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Làm Không Ăn - Muju - Trần Đức Lâm
  37. 37Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Nước, Không Trăng - Muju - Trần Đức Lâm
  38. 38Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Vướng Mắc - Muju - Trần Đức Lâm
  39. 39Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Vướng Mắc Vào Bụi Trần - Muju - Trần Đức Lâm
  40. 40Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Không Xa Cõi Phật - Muju - Trần Đức Lâm
  41. 41Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Làm Sao Làm Một Bài Thơ Chữ Hán - Muju - Trần Đức L&ac
  42. 42Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Lời Dạy Dè Xẻn - Muju - Trần Đức Lâm
  43. 43Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Lời Mẹ Dạy - Muju - Trần Đức Lâm
  44. 44Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Lời Rao - Muju - Trần Đức Lâm
  45. 45Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Lư Hương - Muju - Trần Đức Lâm
  46. 46Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mặt Trăng Không Thể Bị Đánh Cắp Được - Muju - Trần Đức L&aci
  47. 47Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mồ Hôi Của Kasan - Muju - Trần Đức Lâm
  48. 48Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mỗi Phút Đều Là Thiền - Muju - Trần Đức Lâm
  49. 49Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mọi Thứ Đều Là Thượng Hảo Hạng - Muju - Trần Đức Lâm
  50. 50Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Một Cốc Trà - Muju - Trần Đức Lâm
  51. 51Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Một Giọt Nước - Muju - Trần Đức Lâm
  52. 52Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Một Nụ Cười Trong Đời - Muju - Trần Đức Lâm
  53. 53Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Một Ông Phật - Muju - Trần Đức Lâm
  54. 54Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Một Tiết Tấu Của Thiền - Muju - Trần Đức Lâm
  55. 55Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mưa Hoa - Muju - Trần Đức Lâm
  56. 56Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mùi Kiếm Của BANZO - Muju - Trần Đức Lâm
  57. 57Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Mười Vị Kế Thừa - Muju - Trần Đức Lâm
  58. 58Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai - Muju - Trần Đức Lâm
  59. 59Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ngôi Chùa Yên Tĩnh - Muju - Trần Đức Lâm
  60. 60Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ngụ Ngôn - Muju - Trần Đức Lâm
  61. 61Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ngủ Trưa - Muju - Trần Đức Lâm
  62. 62Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ngươi Đang Làm Gì! Thầy Đang Nói Gì! - Muju - Trần Đứ
  63. 63Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Người Nghệ Nhân Tham Lam - Muju - Trần Đức Lâm
  64. 64Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Nhất Đế - Muju - Trần Đức Lâm
  65. 65Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Những Chiến Sĩ Nhân Đạo - Muju - Trần Đức Lâm
  66. 66Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Những Ngọn Sóng Lớn - Muju - Trần Đức Lâm
  67. 67Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Nóng Giận - Muju - Trần Đức Lâm
  68. 68Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Nuốt Thẹn - Muju - Trần Đức Lâm
  69. 69Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Ông Tàu Vui Vẻ - Muju - Trần Đức Lâm
  70. 70Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Phật Mũi Đen - Muju - Trần Đức Lâm
  71. 71Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Liễu Ngộ Của RYONEN - Muju - Trần Đức Lâm
  72. 72Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Phật Sống Và Thợ Làm Bồn Tắm - Muju - Trần Đức Lâm
  73. 73Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Phép Lạ Thực - Muju - Trần Đức Lâm
  74. 74Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Phồn Thịnh Thật Sự - Muju - Trần Đức Lâm
  75. 75Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Sát Sanh - Muju - Trần Đức Lâm
  76. 76Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Shoun Và Mẹ - Muju - Trần Đức Lâm
  77. 77Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Sự Nghiệp Của GISHO - Muju - Trần Đức Lâm
  78. 78Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Sứ Quân Ngu Đần - Muju - Trần Đức Lâm
  79. 79Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Sự Ra Đi Của ESHUN - Muju - Trần Đức Lâm
  80. 80Chapter 101 Câu Chuyện Thiền -Tâm Đá - Muju - Trần Đức Lâm
  81. 81Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tấm Danh Thiếp - Muju - Trần Đức Lâm
  82. 82Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thật Vậy Sao? - Muju - Trần Đức Lâm
  83. 83Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thí Chủ Nên Cảm Ơn - Muju - Trần Đức Lâm
  84. 84Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thiền Của JOSHU - Muju - Trần Đức Lâm
  85. 85Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thiền Của Người Kể Chuyện - Muju - Trần Đức Lâm
  86. 86Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thiền Của Phật - Muju - Trần Đức Lâm
  87. 87Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thiền Khơi Lửa - Muju - Trần Đức Lâm
  88. 88Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thiền Trong Đời Của Một Người Hành Khất - Muju - Trần Đức Lâ
  89. 89Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thời Giờ Là Châu Báu - Muju - Trần Đức Lâm
  90. 90Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Thư Cho Người Sắp Chết - Muju - Trần Đức Lâm
  91. 91Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay - Muju - Trần Đức Lâm
  92. 92Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tim Ta Nóng Như Lửa - Muju - Trần Đức Lâm
  93. 93Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn - Muju - Trần Đức
  94. 94Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Trà Sư Và Kẻ Thích Khách - Muju - Trần Đức Lâm
  95. 95Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tranh Biện Để Được Tạm Trú - Muju - Trần Đức Lâm
  96. 96Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Trong Cõi Mộng - Muju - Trần Đức Lâm
  97. 97Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Trong Tay Định Mệnh - Muju - Trần Đức Lâm
  98. 98Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tụng Kinh - Muju - Trần Đức Lâm
  99. 99Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Tỷ Lệ Chính Xác - Muju - Trần Đức Lâm
  100. 100Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Vâng Lời - Muju - Trần Đức Lâm
  1. 101Chapter 101 Câu Chuyện Thiền - Vật Quý Nhất Trên Đời - Muju - Trần Đức Lâm

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.