Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Chổ Một Đời Em Vẫn Để, Dành - Du Tử Lê

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Du Tử Lê'

[​IMG]

Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành.
Tùy bút
Mẫu bìa: Khánh Trường
Phụ bản họa: Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Đinh Cường, Khánh Trường
Phụ bản nhạc: Anh Bằng, Trần Duy Đức, Khang Thụy
Ngoại tập: Nguyễn Phương Minh đọc tùy bút Du Tử Lê
Tủ Sách Văn Học Nhân Chứng xuất bản lần thứ nhất
Nhà xuất bản Văn Nghệ tổng phát hành
1995​

Tài liệu này đã được đọc 1,067 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.