Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Table of Contents

  1. 1Chapter Dấu Binh Lửa - Sau Tám Năm Ở Lính - Phan Nhật Nam
  2. 2Chapter Dấu Binh Lửa - ĐẾN ĐƠN VỊ MỚI - Phan Nhật Nam
  3. 3Chapter Dấu Binh Lửa - NHỮNG ĐƯỜNG BAY ĐẦU TIÊN - Phan Nhật Nam
  4. 4Chapter Dấu Binh Lửa - NGƯỜI CHẾT DƯỚI CHÂN CHÚA - Phan Nhật Nam
  5. 5Chapter Dấu Binh Lửa - TRONG CƠN BI PHẪN - Phan Nhật Nam
  6. 6Chapter Dấu Binh Lửa - MỘT CHỊU ĐỰNG LẶNG LẼ - Phan Nhật Nam
  7. 7Chapter Dấu Binh Lửa - NỖI SỢ KHÔNG CÙNG - Phan Nhật Nam
  8. 8Chapter Dấu Binh Lửa - Để Tập Làm Người - Phan Nhật Nam
  9. 9Chapter Dấu Binh Lửa - Dưới Chân Đèo Mang - Phan Nhật Nam
  10. 10Chapter Dấu Binh Lửa - Những Ngày Gãy Vụn - Phan Nhật Nam
  11. 11Chapter Dấu Binh Lửa - Một Nghề Nghiệp Nguy Hiểm - Phan Nhật Nam
  12. 12Chapter Dấu Binh Lửa - Người Giữ Cửa Thủ Đô - Phan Nhật Nam
  13. 13Chapter Dấu Binh Lửa - Lá Cờ Trong Đường Phố - Phan Nhật Nam
  14. 14Chapter Dấu Binh Lửa - Về Một Thành Phố Hư Hại - Phan Nhật Nam
  15. 15Chapter Dấu Binh Lửa - Những Ngày Thê Thảm - Phan Nhật Nam
  16. 16Chapter Dấu Binh Lửa - Những Ngày Dài Trên Quê Hương - Phan Nhật Nam
  17. 17Chapter Dấu Binh Lửa - Những Tàn Phá Thoả Thuê - Phan Nhật Nam
  18. 18Chapter Dấu Binh Lửa - Nghĩ Về Người Ở Mật Khu Nơi Không Sinh Khí - Phan Nhật Nam
  19. 19Chapter Dấu Binh Lửa - Quê Hương Và Người Huế - Phan Nhật Nam
  20. 20Chapter Dấu Binh Lửa - Nghĩ Về MộT Kẻ Thù Kiệt Lực - Phan Nhật Nam
  21. 21Chapter Dấu Binh Lửa - Trong Rừng Cây Lá Xanh - Phan Nhật Nam
  22. 22Chapter Dấu Binh Lửa - NgườiI Chỉ Huy Về Già - Phan Nhật Nam
  23. 23Chapter Dấu Binh Lửa - Làm Gì Sau Chiến Tranh - Phan Nhật Nam
  24. 24Chapter Dấu Binh Lửa - Đi Về Hướng Tây - Phan Nhật Nam

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.