Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Học Tập Thương Hàng Luận Bản Nghĩa - Vô Thường

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Vô Thường Huỳnh Hiếu Hữu (1941 - )'

VÔ THƯỜNG


HỌC TẬP
THƯƠNG HÀN LUẬN
BẢN NGHĨA


2011LỜI NÓI ĐẦU


Học hành Đông Y là thực hiện 2 bước Thừa Kế - Phát Huy một vốn quý cổ truyền.

Cuối thập niên 1960, tôi có cơ may học tập tại Nam Dương học phái (Sài Gòn) rồi tiếp đó tôi được đọc các di cảo của cư sĩ Nguyễn văn Ngôn hiệu Việt Nhân Lưu Thủy (1887 – 1964) sinh quán tại Quảng Nam:

Á Đông Thương Hàn Giáo Khoa.
Á Đông Thương Hàn Luận Bản Nghĩa.
Á Đông Tạp Bệnh Luận Bản Nghĩa.

Lúc đầu chưa hiểu hết các di cảo này nhưng tôi cảm thấy nó là một cách mạng trong giới Đông Y, có những điều dường như rất phù hợp với tự nhiên mà các sách Y Tôn Tông Lĩnh và Thầy Sư Thiền chưa trình bày. Mãi đến cuối thập niên 1990, sau một thời gian dài song song với việc học Dịch và Thiền tôi mới dần thấy được sự thật đã được trình bày nơi các di cảo này. Tôi đã đúc kết việc học tập của mình bằng nhận thức: ‘Đông Y với truyền thống Đạo học Khí Hoá’. Tôi thiển nghĩ làm như vậy là đã tiếp nối đề xướng ‘chấn hưng Đông Y’ của Cụ Lưu Thủy, nhưng nhìn lại quảng đường tiếp nối còn dài và ưu tư đến các thế hệ sau nên gắng gượng ghi lại nội dung đã học tập này, mong cầu góp được chút ít ý kiến cho người sau. Tôi nhấn mạnh đây chỉ là ý học tập của một cá nhân, cần có thời gian để người sau nhận định và các nhà khoa học xác minh; nên dè dặt tham khảo vì dù nó là sự thật đã được Đức Trọng Cảnh trình bày tại 2 sách Thương Hàn Luận và Tạp Bệnh Luận cách nay gần 2000 năm, cũng còn rất mới mẽ đối với Đông Y hiện nay.

XUÂN - HẠ 2011
VÔ THƯỜNG

Tài liệu này đã được đọc 1,055 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.