Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Hoa Nào Tin Quả Đắng Đến Không Ngờ!/Flowers Can’t Believe Fruits Would Grow That Bitter! - Du T?

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Du Tử Lê'

Hoa Nào Tin Quả Đắng Đến Không Ngờ!

Flowers Can’t Believe Fruits Would Grow That Bitter!


Du Tử Lê - tvvn.org


[​IMG]


[​IMG]


buds doubt whether leaves would live to die

flowers can’t believe fruits would grow that bitter!

búp nghi hoặc có chăng đời lá chết

hoa nào tin quả đắng đến không ngờ!

Dtl.
cover designed by vu hoang lan (val graphichs)
cover’s author’s portrait by khanh truong & phung nam cuong
translated into english by nhu hanh
fĩrst edition, mar. 1999
Copyright© 1999 by du tu le.
printed in the united states of america.

“At the close of a century, at the close of a millenium, at the close of the rotation of a tiny point in the Galaxy, mankind sit down and strike the balance, and finally can’t help uttering with Du Tu Le a remark kind of sigh: Flowers can’t believe fruits would grow that bitter! A few words brief and nets with yet the power of a koan, razing all into a blank space. ”

Rev. Tran Cao Tuong

“Cuối một thế kỷ, cuối một ngàn năm, cuối một vòng xoay của một chấm li ti trong giải ngân hà, loài người ngồi tính sổ, rốt cục rồi cũng phải buông một câu như tiếng thở dài với Du Tử Lê: Hoa nào tin quả đắng đến không ngờ! Mấy chữ ngắn gọn mà có sức mạnh như một công-án, san bình địa tất cả để mở ra một khoảng trống. ”

L.M. Trần Cao Tườngflowers can’t believe fruits would grow that bitter!

hoa nào tin quả đắng đến không ngờ!


tác phẩm thứ 37 của du tử lê.
bản dịch anh ngữ: như hạnh,
trình bày bìa: vũ hoàng lân (val graphichs.)
chân dung tác giả: tranh khánh trường,
ảnh: phùng nam cường, bìa 4: tranh đinh cường,
phụ bản họa: ngọc dũng, khánh trường, đinh cường,
vũ đức thanh, đặng nho. lê công,
nhiếp ảnh: đoàn duy hiệp, hoàng hà thanh,
phụ bản nhạc: trần duy đức. hoàng đình bình,
khang thụy, nguyên ngọc,
trình bày ruột: lê giang trần,
tủ sách nhân chứng ấn hành lần thứ nhất:
tháng 3-1999, calif., usa.
ấn loát: t&t printing (714) 435-0991.


du tử lê

flowers can’t believe fruits would grow that bitter!

hoa nào tin quả đắng đến không ngờ!

translated into english by như hạnh


tủ sách văn học nhân chứng, 1999​

Tài liệu này đã được đọc 788 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.