Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Huyền Thoại Hồ Chí Minh - Trần Gia Phụng

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Trần Gia Phụng'

HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH

TRẦN GIA PHỤNG
1.- HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI CHA

2.- HUYỀN THOẠI RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

3.- HUYỀN THOẠI CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN GIẢN DỊ

4.- HUYỀN THOẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

5.- HUYỀN THOẠI GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

6.- HUYỀN THOẠI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

7.- HUYỀN THOẠI LĂNG HỒ CHÍ MINH

8.- HUYỀN THOẠI DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI

9.- TỔNG KẾT VỀ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH

10.- HỒ CHÍ MINH VÀ HỘI TAM ĐIỂM

11.- LẠI CHUYỆN ĐẠO ĐỨC VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI ĐỌC THÊM: THỜI BÁO BA LAN XẾP HẠNG HỒ CHÍ MINH


oOo


LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Ở hải ngoại, huyền thoại Hồ Chí Minh có thể được xem như chuyện cũ đối với độc giả người Việt. Hầu như người Việt hải ngoại nào cũng biết, nhờ đọc được nhiều sách báo tiếng Việt cũng như tiếng ngoại quốc.

Riêng tác giả tập sách nhỏ nầy đã biên soạn và ấn hành sách Án Tích Cộng Sản Việt Nam tại Toronto, Nxb. Non Nước năm 2001, gồm những vụ án do Cộng Sản Việt Nam gây ra, trong đó có bài “Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh”. Sách nầy được giải nhất Giải Văn Học do Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do tổ chức năm 2002.

“Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh” được dịch qua Anh ngữ và Nxb. Non Nước in thành sách song ngữ Anh Việt năm 2003, với tựa đề là Exposing the Myth of Ho Chi Minh. Exposing the Myth of Ho Chi Minh được hiệu đính, bổ sung và tái bản lần nữa năm 2006.

Trong khi đó, ở trong nước Việt Nam, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn bưng bít những tài liệu mới ở hải ngoại về Hồ Chí Minh, và vẫn không ngừng tuyên truyền, đề cao nhân vật Hồ Chí Minh cho các thế hệ thanh thiếu niên kế tiếp nhau, hết lớp nầy đến lớp khác, hết năm nầy đến năm khác. Năm nào những thế hệ thanh thiếu niên mới lớn ở trong nước đều phải học tập về cuộc đời, “đạo đức” và hoạt động của Hồ Chí Minh. Nhà nước Cộng Sản còn đưa “tư tưởng Hồ Chí Minh” vào điều 4 Hiến Pháp năm 1992.

Gần đây, từ 2007 đến 2011, đảng Cộng Sản tổ chức cuộc vận động dân chúng “học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm làm cho toàn dân nắm vững “nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vì vậy, huyền thoại Hồ Chí Minh vẫn còn mới mẻ và luôn luôn mới mẻ với thanh thiếu niên trong nước nếu còn đảng Cộng Sản.

Nxb. Ngũ Hành Sơn xin chuyển trở lại lên mạng lưới thông tin toàn cầu Huyền thoại Hồ Chí Minh đã được tác giả Trần Gia Phụng hiệu đính và bổ túc, cùng một số bài của tác giả liên quan đến Hồ Chí Minh, nhằm cung ứng cho nhu cầu độc giả trong nước, nhất là giới thanh thiếu niên, kể cả các đảng viên Cộng Sản, để mọi người hiểu rõ thêm sự thật về kẻ đã sáng lập đảng Cộng Sản Việt Nam.

NGŨ HÀNH SƠN

Tài liệu này đã được đọc 1,051 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.