Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Lịch Sử Việt Nam Trong Tầm Mắt Người Việt: Một Cái Nhìn Khác - Tạ Chí Đại T

MỤC LỤC

Chương 1

Các điều kiện hình thành lối nhìn truyền thống

I. Vấn đề sử liệu: Hiểu biết từ quá khứ

II. “Truyền thống” tiếp tục mở rộng

Chương II

Một truyền thống khuất lấp: Dòng sử ký tăng đạo

I. Chức quyền ghi chép sử đầu tiên: Một tăng sĩ

II. Dòng sử ký tăng đạo

1. Thập nhị nhân duyên và sấm ký

2. Các điềm lành và tác động củng cố thời đại

3. Quá khứ được giữ lại bên ngoài ý thức hệ của sử quan tăng, nho sĩ


Chương III

Nước Việt nhìn theo độ dài thời gian

I. “Bốn ngàn năm” của sử ký Việt về Hùng Vương

II. Lịch sử quan niệm về Hùng Vương

III. Tại sao Hùng Vương? Tinh thần độc lập dân tộc và tinh thần đồng văn quốc tế

1. Lê Văn Hưu và tinh thần độc lập quốc gia

2. Ngô Sĩ Liên và sự tự tín của thời đại

3. Ngô Thì Sĩ và tinh thần đồng văn có cấp bậc

IV. Hùng Vương trong hiện tại

1. Bước ngoặt lịch sử cho sử gia Việt

2. Hùng Vương trong hai mươi năm phân chia

a. Hùng Vương của Việt Nam Cộng Hòa và di chứng: Triết lý huyền sử

b. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nền sử học tranh đấu

3. Sự sa sút của một nền sử học mất định hướng

Chương IV

Sử Việt nhìn theo tính cách diện địa

I. Ý niệm khởi đầu: Đồng bằng và rừng núi

II. “Nam tiến” trong sự phức tạp nhân chủng

1. Vấn đề đối với các tập đoàn dân tộc Chàm, Khmer

2. Vấn đề đối với những tập đoàn nhỏ

III. Các khu vực quyền lực

1. Làng và nước

2. Cụm Thanh Nghệ Tĩnh và đồng bằng sông Hồng

3. Cụm Thuận Quảng và Bình Định

4. Cụm Đồng Nai – Gia Định

IV. Ý thức Nam tiến ở thế kỷ XX

Chương Kết

“Lối nhìn khác” và con Rồng cháu Tiên

Tài liệu này đã được đọc 1,065 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.