TVVN
Wiki

  1. Book
  2. Luyện Kim Cuồng Triều - Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Printable Version

https://www.tvvn.org/forums/wiki_index/?title=Book:Luyện-Kim-Cuồng-Triều-Lam-Lĩnh-Tiếu-Tiếu-Sinh

Tài liệu này đã được đọc 2,802 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày
Xuất xứ: luongsonbac.com

Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế!

Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa!!

Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia!!