Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Những Năm Tháng Đã Qua - Quyển I - Việt Bằng

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Việt Bằng (1939 - )'

LỜI GIAO CẢM


Mùa Thu năm 1991, lúc còn ở Sài Gòn và chuẩn bị cùng gia đình ra đi, tạm thời xa đất nước để đoàn tụ với con trai lớn ở nước ngoài, điều làm tôi phải nghĩ ngợi trăn trở nhiều đêm đến phát ốm, phát bịnh là phải quyết định đốt bỏ bao nhiêu là tư liệu rất quý giá đối với tôi, đã lưu trữ trong suốt thời gian dài, những tháng năm làm báo, viết văn., viết kịch... Còn gì đau xót hơn cho người cầm viết !

Sở dĩ có quyết định tranh tối tranh sáng như vậy là vì lúc đó tình hình chưa sáng tỏ và cởi mở như bây giờ. Từ hơn 50 năm qua tính đến hôm nay vào nghề viết, nhứt là đa mang cái “nghiệp” làm báo, tôi hằng tự nhủ, tự khuyên phải giữ sao cho ngòi viết của mình mang tính độc lập và trung thực khi hành nghề. Cho nên tôi lưu giữ tư liệu sản xuất của cả hai phía tả và hữu dù tốt dù xấu...

Kể lại việc nầy, sự thật ngày gia đình tôi nhận được giấy xuất cảnh theo diện ra đi đoàn tụ trong trật tự (ODP), nên tôi đâm ra lo ngại không biết với những tư liệu nghề nghiệp đó có làm trở ngại cho chuyến ra đi hay không? Nay nghĩ lại thật là ngẩn ngơ, tiếc hết sức về sự nông cạn của mình !

Bây giờ, đã gần 16 năm ra định cư ở nước ngoài, viết cũng đã nhiều trên báo Ngày Nay Minnesota và chủ biên tờ tuần báo Vận Hội Mới suốt 7 năm dài tiếp nối nghề nhiệp: Làm báo trên đất Mỹ.

Viết như thế nào? Và viết cho ai ?!...

Đó là phương châm hằng theo của nhóm người cầm viết chúng tôi từ năm 1953 (Nhân Loại, Ban Mai, Siêng Học, Đại Chúng, Cần Học, Nguồn Sống Mới, Hồn Nước, Dân Ý ... rồi làm báo trên đất Mỹ với tờ Vận Hội Mới).

Việt Bằng
Nguyễn Thanh Hiệp.
Minnesota 2006

Tài liệu này đã được đọc 871 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.