Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Niệm Thư I - Minh Đức Hoài Trinh

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Minh Đức Hoài Trinh'

Niệm Thư I - Minh Đức Hoài Trinh

Mục Lục

1. Lời tác giả
2. Ngọc
3. Nghệ Thuật Yêu Trà
4. Tứ Quân Tử
5. Những Vì Sao Trên Trời
6. Những Thanh Bảo Kiếm
7. Bệnh Huyễn Vựng của Vua Quang Trung
8. Mạnh Thường Quân và Chữ Nghĩa
9. Cây Đàn của Bá Nha


LỜI TÁC GIẢ

Tập sưu tầm này ra đời để chiều ý một số các bạn và độc giả, những người chung một ý thích, muốn tìm tòi hiểu biết những gì cổ xưa. Sưu tầm là do lòng tò mò thúc đẩy, người làm công việc sưu tầm là những người không mấy khi tìm được sự hòa âm với cuộc sống nên phải đi tìm ở trong các đống sách cũ những gì để an ủi, để cảm thấy mình không đến nỗi loạc loài, ít nhất cũng có một thế giới đón nhận mình.

Những bài sưu tầm này đã đăng ở các báo Hồn Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, Việt Nam Phụ Nữ, v..v.. mà tài liệu chỉ hướng về cổ á đông, vào những sự hiểu biết cổ xưa của ông cha ta, để nhắc nhở chúng ta. Theo Đại Việt Sử Ký toàn thư thì nước Đại Việt ở phía nam Ngũ Lĩnh “Thế là trời đã chia vạch Nam, Bắc; thuỷ tổ ta ra từ con cháu Thần Nông Thi, thế là trời đã sinh ra chân Chúa, vì thế mới cùng Bắc Triều đều làm chủ một phương” Câu cuối của sách viết rất quan trọng nếu chúng ta chịu suy ngẫm, tức là chúng ta từ núi Ngũ Lĩnh mà đến trấn phương Nam cho tới ngày nay, người Trung Hoa thì từ Ngũ Lĩnh trở về Bắc. Ngũ Lĩnh là Ngũ Lĩnh quan, có nhiều thuyết bàn cãi về núi Ngũ Lĩnh này, nhưng theo Hán Thư ta đọc thấy câu “Nam hữu Ngũ Lĩnh chi thú”, thú có nghĩa là đồn ải và Ngũ Lĩnh là dãy núi có năm ngọn, sách còn ghi rõ thêm rằng Giao Chỉ, Hợp Phố giới hữu thử lĩnh, tức là ở biên giới của Giao Chỉ và Hợp Phố có núi ấy. Nói dài để chứng minh lý do tại sao giữa chúng ta và người Trung Hoa có nhiều sự hiểu biết giống nhau, chứ không phải là sự “bắt chước tàu” như có nhiều người đã nghĩ. Chúng ta xuất phát từ những miền đất đai ấy, rồi vì sự không đồng ý với các vị vua chúa hay vì muốn mở mang đất đai nên đã vượt tiến về phương Nam. Đi đến đâu thì lập nghiệp lấy vợ đẻ con xây cơ đồ tại đó. Tên Việt Nam đã chứng minh rõ ràng, chữ Việt ghép do chữ tẩu và chữ việt (cái búa), có nghĩa là người cầm búa đi về phương Nam.

Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rõ một vài điểm nhắc lại lịch sử để minh định và giải thích cho sự đi tìm lại những gì mà chúng ta đã bỏ quên. Ngoài ra còn một mục đích nhỏ là để giúp những bạn trẻ không có nhiều thì giờ đi lùng sách vở, tài liệu để đọc.

Có một vài chi tiết nghe huyễn hoặc, nhưng chúng tôi vẫn thâu nhận để người đọc có thêm ý kiến. Cũng xem như những câu chuyện giả tưởng ngày nay.
Tìm trong sự huyễn hoặc, một sự gì huyền diệu, một chút gì nên thơ. Tập II và tập III sẽ lần lượt ra mắt độc giả trong những tháng năm tới nếu tập I được đón nhận như ý muốn của người sưu tầm.

Mong độc giả bỏ qua những lầm lỗi thiếu sót có thể không làm sao tránh khỏi. Một lần nữa xin nhắc lại cái ý định của Vua Quang Trung mà người Việt Nam nào ham mê lịch sử, yêu chuộng quê hương đều không thể quên.

Ngày 18 tháng 8 Giáp Tý

Minh Đức Hoài Trinh

Tài liệu này đã được đọc 978 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.