Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Quốc Vương Vạn Tuế - Loạn Thế Cuồng Đao

Xuất xứ: tangthuvien.com

Ngược thời gian trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi tưởng tượng sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng là sự thật là địch nhân đã đánh đến tận cửa, muốn cướp hết đi lương thực, giết người, đốt phòng của hắn, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt.

May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài, hắn có thể tiến vào trong không gian Hắc ám trò chơi mà giết quái thăng cấp, đem kỹ năng bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp đưa ra ngoài hiện thực. Hắc ám nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.

Một đoạn thơ văn lưu truyền thiên cổ ghi lại lịch sử khai quốc.

Một đoạn lịch sử kết hợp buồn vui lẫn lộn lẫn hèn mọn, bỉ ổi cùng khôi hài.

Tài liệu này đã được đọc 1,243 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Chương 1 - Loạn Thế Cuồng Đao
  2. 2Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Chương 2 - Loạn Thế Cuồng Đao
  3. 3Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Chương 3 - Loạn Thế Cuồng Đao
  4. 4Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 4 - Loạn Thế Cuồng Đao
  5. 5Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 5 - Loạn Thế Cuồng Đao
  6. 6Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 6 - Loạn Thế Cuồng Đao
  7. 7Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 7 - Loạn Thế Cuồng Đao
  8. 8Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 8 - Loạn Thế Cuồng Đao
  9. 9Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 9 - Loạn Thế Cuồng Đao
  10. 10Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 10 - Loạn Thế Cuồng Đao
  11. 11Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 11 - Loạn Thế Cuồng Đao
  12. 12Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 12 - Loạn Thế Cuồng Đao
  13. 13Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 13 - Loạn Thế Cuồng Đao
  14. 14Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 14 - Loạn Thế Cuồng Đao
  15. 15Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 15 - Loạn Thế Cuồng Đao
  16. 16Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 16 - Loạn Thế Cuồng Đao
  17. 17Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 17 - Loạn Thế Cuồng Đao
  18. 18Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 18 - Loạn Thế Cuồng Đao
  19. 19Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 19 - Loạn Thế Cuồng Đao
  20. 20Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 20 - Loạn Thế Cuồng Đao
  21. 21Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 21 - Loạn Thế Cuồng Đao
  22. 22Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 22 - Loạn Thế Cuồng Đao
  23. 23Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 23 - Loạn Thế Cuồng Đao
  24. 24Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 24 - Loạn Thế Cuồng Đao
  25. 25Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 25 - Loạn Thế Cuồng Đao
  26. 26Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 26 - Loạn Thế Cuồng Đao
  27. 27Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 27 - Loạn Thế Cuồng Đao
  28. 28Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 28 - Loạn Thế Cuồng Đao
  29. 29Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 29 - Loạn Thế Cuồng Đao
  30. 30Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 30 - Loạn Thế Cuồng Đao
  31. 31Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 31 - Loạn Thế Cuồng Đao
  32. 32Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 32 - Loạn Thế Cuồng Đao
  33. 33Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 33 - Loạn Thế Cuồng Đao
  34. 34Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 34 - Loạn Thế Cuồng Đao
  35. 35Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 35 - Loạn Thế Cuồng Đao
  36. 36Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 36 - Loạn Thế Cuồng Đao
  37. 37Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 37 - Loạn Thế Cuồng Đao
  38. 38Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 38 - Loạn Thế Cuồng Đao
  39. 39Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 39 - Loạn Thế Cuồng Đao
  40. 40Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 40 - Loạn Thế Cuồng Đao
  41. 41Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 41 - Loạn Thế Cuồng Đao
  42. 42Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 42 - Loạn Thế Cuồng Đao
  43. 43Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 43 - Loạn Thế Cuồng Đao
  44. 44Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 44 - Loạn Thế Cuồng Đao
  45. 45Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 45 - Loạn Thế Cuồng Đao
  46. 46Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 46 - Loạn Thế Cuồng Đao
  47. 47Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 47 - Loạn Thế Cuồng Đao
  48. 48Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 48 - Loạn Thế Cuồng Đao
  49. 49Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 49 - Loạn Thế Cuồng Đao
  50. 50Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 50 - Loạn Thế Cuồng Đao
  51. 51Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 51 - Loạn Thế Cuồng Đao
  52. 52Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 52 - Loạn Thế Cuồng Đao
  53. 53Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 53 - Loạn Thế Cuồng Đao
  54. 54Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển I - Chương 54 - Loạn Thế Cuồng Đao
  55. 55Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 55 - Loạn Thế Cuồng Đao
  56. 56Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 56 - Loạn Thế Cuồng Đao
  57. 57Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 57 - Loạn Thế Cuồng Đao
  58. 58Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 58 - Loạn Thế Cuồng Đao
  59. 59Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 59 - Loạn Thế Cuồng Đao
  60. 60Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 60 - Loạn Thế Cuồng Đao
  61. 61Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 61 - Loạn Thế Cuồng Đao
  62. 62Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 62 - Loạn Thế Cuồng Đao
  63. 63Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 63 - Loạn Thế Cuồng Đao
  64. 64Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 64 - Loạn Thế Cuồng Đao
  65. 65Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 65 - Loạn Thế Cuồng Đao
  66. 66Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 66 - Loạn Thế Cuồng Đao
  67. 67Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 67 - Loạn Thế Cuồng Đao
  68. 68Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 68 - Loạn Thế Cuồng Đao
  69. 69Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 69 - Loạn Thế Cuồng Đao
  70. 70Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 70 - Loạn Thế Cuồng Đao
  71. 71Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 71 - Loạn Thế Cuồng Đao
  72. 72Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 72 - Loạn Thế Cuồng Đao
  73. 73Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 73 - Loạn Thế Cuồng Đao
  74. 74Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 74 - Loạn Thế Cuồng Đao
  75. 75Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 75 - Loạn Thế Cuồng Đao
  76. 76Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 76 - Loạn Thế Cuồng Đao
  77. 77Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 77 - Loạn Thế Cuồng Đao
  78. 78Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 78 - Loạn Thế Cuồng Đao
  79. 79Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 79 - Loạn Thế Cuồng Đao
  80. 80Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 80 - Loạn Thế Cuồng Đao
  81. 81Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 81 - Loạn Thế Cuồng Đao
  82. 82Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 82 - Loạn Thế Cuồng Đao
  83. 83Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 83 - Loạn Thế Cuồng Đao
  84. 84Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 84 - Loạn Thế Cuồng Đao
  85. 85Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 85 - Loạn Thế Cuồng Đao
  86. 86Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 86 - Loạn Thế Cuồng Đao
  87. 87Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 87 - Loạn Thế Cuồng Đao
  88. 88Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 88 - Loạn Thế Cuồng Đao
  89. 89Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 89 - Loạn Thế Cuồng Đao
  90. 90Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 90 - Loạn Thế Cuồng Đao
  91. 91Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 91 - Loạn Thế Cuồng Đao
  92. 92Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 92 - Loạn Thế Cuồng Đao
  93. 93Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 93 - Loạn Thế Cuồng Đao
  94. 94Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 94 - Loạn Thế Cuồng Đao
  95. 95Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 95 - Loạn Thế Cuồng Đao
  96. 96Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 96 - Loạn Thế Cuồng Đao
  97. 97Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 97 - Loạn Thế Cuồng Đao
  98. 98Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 98 - Loạn Thế Cuồng Đao
  99. 99Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 99 - Loạn Thế Cuồng Đao
  100. 100Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 100 - Loạn Thế Cuồng Đao
  1. 101Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 101 - Loạn Thế Cuồng Đao
  2. 102Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 102 - Loạn Thế Cuồng Đao
  3. 103Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 103 - Loạn Thế Cuồng Đao
  4. 104Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 104 - Loạn Thế Cuồng Đao
  5. 105Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 105 - Loạn Thế Cuồng Đao
  6. 106Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 106 - Loạn Thế Cuồng Đao
  7. 107Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 107 - Loạn Thế Cuồng Đao
  8. 108Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 108 - Loạn Thế Cuồng Đao
  9. 109Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 109 - Loạn Thế Cuồng Đao
  10. 110Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 110 - Loạn Thế Cuồng Đao
  11. 111Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 111 - Loạn Thế Cuồng Đao
  12. 112Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 112 - Loạn Thế Cuồng Đao
  13. 113Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 113 - Loạn Thế Cuồng Đao
  14. 114Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 114 - Loạn Thế Cuồng Đao
  15. 115Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 115 - Loạn Thế Cuồng Đao
  16. 116Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 116 - Loạn Thế Cuồng Đao
  17. 117Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 117 - Loạn Thế Cuồng Đao
  18. 118Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 118 - Loạn Thế Cuồng Đao
  19. 119Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 119 - Loạn Thế Cuồng Đao
  20. 120Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 120 - Loạn Thế Cuồng Đao
  21. 121Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 121 - Loạn Thế Cuồng Đao
  22. 122Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 122 - Loạn Thế Cuồng Đao
  23. 123Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 123 - Loạn Thế Cuồng Đao
  24. 124Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 124 - Loạn Thế Cuồng Đao
  25. 125Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 125 - Loạn Thế Cuồng Đao
  26. 126Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 126 - Loạn Thế Cuồng Đao
  27. 127Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 127 - Loạn Thế Cuồng Đao
  28. 128Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 128 - Loạn Thế Cuồng Đao
  29. 129Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 129 - Loạn Thế Cuồng Đao
  30. 130Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 130 - Loạn Thế Cuồng Đao
  31. 131Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 131 - Loạn Thế Cuồng Đao
  32. 132Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 132 - Loạn Thế Cuồng Đao
  33. 133Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 133 - Loạn Thế Cuồng Đao
  34. 134Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 134 - Loạn Thế Cuồng Đao
  35. 135Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 135 - Loạn Thế Cuồng Đao
  36. 136Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 136 - Loạn Thế Cuồng Đao
  37. 137Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 137 - Loạn Thế Cuồng Đao
  38. 138Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 138 - Loạn Thế Cuồng Đao
  39. 139Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 139 - Loạn Thế Cuồng Đao
  40. 140Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 140 - Loạn Thế Cuồng Đao
  41. 141Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 141 - Loạn Thế Cuồng Đao
  42. 142Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 142 - Loạn Thế Cuồng Đao
  43. 143Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 143 - Loạn Thế Cuồng Đao
  44. 144Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 144 - Loạn Thế Cuồng Đao
  45. 145Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 145 - Loạn Thế Cuồng Đao
  46. 146Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 146 - Loạn Thế Cuồng Đao
  47. 147Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 147 - Loạn Thế Cuồng Đao
  48. 148Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 148 - Loạn Thế Cuồng Đao
  49. 149Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 149 - Loạn Thế Cuồng Đao
  50. 150Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 150 - Loạn Thế Cuồng Đao
  51. 151Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 151 - Loạn Thế Cuồng Đao
  52. 152Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 152 - Loạn Thế Cuồng Đao
  53. 153Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 153 - Loạn Thế Cuồng Đao
  54. 154Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 154 - Loạn Thế Cuồng Đao
  55. 155Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 155 - Loạn Thế Cuồng Đao
  56. 156Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 156 - Loạn Thế Cuồng Đao
  57. 157Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 157 - Loạn Thế Cuồng Đao
  58. 158Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 158 - Loạn Thế Cuồng Đao
  59. 159Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 159 - Loạn Thế Cuồng Đao
  60. 160Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 160 - Loạn Thế Cuồng Đao
  61. 161Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 161 - Loạn Thế Cuồng Đao
  62. 162Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 162 - Loạn Thế Cuồng Đao
  63. 163Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 163 - Loạn Thế Cuồng Đao
  64. 164Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 164 - Loạn Thế Cuồng Đao
  65. 165Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 165 - Loạn Thế Cuồng Đao
  66. 166Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 166 - Loạn Thế Cuồng Đao
  67. 167Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 167 - Loạn Thế Cuồng Đao
  68. 168Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 168 - Loạn Thế Cuồng Đao
  69. 169Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 169 - Loạn Thế Cuồng Đao
  70. 170Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 170 - Loạn Thế Cuồng Đao
  71. 171Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 171 - Loạn Thế Cuồng Đao
  72. 172Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 172 - Loạn Thế Cuồng Đao
  73. 173Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 173 - Loạn Thế Cuồng Đao
  74. 174Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 174 - Loạn Thế Cuồng Đao
  75. 175Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 175 - Loạn Thế Cuồng Đao
  76. 176Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 176 - Loạn Thế Cuồng Đao
  77. 177Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 177 - Loạn Thế Cuồng Đao
  78. 178Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 178 - Loạn Thế Cuồng Đao
  79. 179Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 179 - Loạn Thế Cuồng Đao
  80. 180Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 180 - Loạn Thế Cuồng Đao
  81. 181Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 181 - Loạn Thế Cuồng Đao
  82. 182Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 182 - Loạn Thế Cuồng Đao
  83. 183Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 183 - Loạn Thế Cuồng Đao
  84. 184Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 184 - Loạn Thế Cuồng Đao
  85. 185Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 185 - Loạn Thế Cuồng Đao
  86. 186Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 186 - Loạn Thế Cuồng Đao
  87. 187Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 187 - Loạn Thế Cuồng Đao
  88. 188Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 188 - Loạn Thế Cuồng Đao
  89. 189Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 189 - Loạn Thế Cuồng Đao
  90. 190Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 190 - Loạn Thế Cuồng Đao
  91. 191Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển II - Chương 191 - Loạn Thế Cuồng Đao
  92. 192Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển III - Chương 192 - Loạn Thế Cuồng Đao
  93. 193Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển III - Chương 193 - Loạn Thế Cuồng Đao
  94. 194Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển III - Chương 194 - Loạn Thế Cuồng Đao
  95. 195Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển III - Chương 195 - Loạn Thế Cuồng Đao
  96. 196Chapter Quốc Vương Vạn Tuế - Quyển III - Chương 196 - Loạn Thế Cuồng Đao

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.