Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Sủng Mị - Ngư Thiên Không

Vân Điểu giương cánh bay lượn giữa trời xanh.

Dã Huyết Lang cuồng ngạo tung hoành hoang nguyên, sa mạc.

Hải Linh cự thú khổng lồ tựa núi Thái Sơn, một thân trấn ải không người nào qua nổi.

Dạ Mộng Thú nương nhờ ánh trăng, xuyên qua rừng rậm nhanh như tia chớp.

Quỷ Khung Quân Vương đứng trên vách núi không ngừng thôn mây hấp khí, tư thế kiêu hùng bá chủ một phương.

Kiếm Chập, Tịch Tịch Dương Bằng, Viễn Cổ Mộc Yêu, Hỗn Độn Lôi Quan Tinh Linh, Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ ... Chủng tộc thực vật, yêu thú, nguyên tố, vong linh thiên kỳ bách quái tạo ra một thế giới Hồn Sủng vô cùng rộng lớn.

Nhân vật chính là một vị Hồn Sủng sư trẻ tuổi, lúc ban đầu mang theo một con dị biến Nguyệt Quang Hồ chiến đấu liên miên bất tuyệt, vượt qua vô vàn khó khăn cách trở, hiểm cảnh cầu sinh từ từ phát triển biến hóa thành Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, Miện Diễm Cửu Vĩ Yêu Hồ và chủng tộc cao cấp hơn nữa.

Tài liệu này đã được đọc 2,885 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 1 - Ngư Thiên Không
  2. 2Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 2 - Ngư Thiên Không
  3. 3Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 3 - Ngư Thiên Không
  4. 4Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 4 - Ngư Thiên Không
  5. 5Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 5 - Ngư Thiên Không
  6. 6Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 6 - Ngư Thiên Không
  7. 7Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 7 - Ngư Thiên Không
  8. 8Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 8 - Ngư Thiên Không
  9. 9Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 9 - Ngư Thiên Không
  10. 10Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 10 - Ngư Thiên Không
  11. 11Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 11 - Ngư Thiên Không
  12. 12Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 12 - Ngư Thiên Không
  13. 13Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 13 - Ngư Thiên Không
  14. 14Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 14 - Ngư Thiên Không
  15. 15Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 15 - Ngư Thiên Không
  16. 16Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 16 - Ngư Thiên Không
  17. 17Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 17 - Ngư Thiên Không
  18. 18Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 18 - Ngư Thiên Không
  19. 19Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 19 - Ngư Thiên Không
  20. 20Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 20 - Ngư Thiên Không
  21. 21Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 21 - Ngư Thiên Không
  22. 22Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 22 - Ngư Thiên Không
  23. 23Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 23 - Ngư Thiên Không
  24. 24Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 24 - Ngư Thiên Không
  25. 25Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 25 - Ngư Thiên Không
  26. 26Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 26 - Ngư Thiên Không
  27. 27Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 27 - Ngư Thiên Không
  28. 28Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 28 - Ngư Thiên Không
  29. 29Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 29 - Ngư Thiên Không
  30. 30Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 30 - Ngư Thiên Không
  31. 31Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 31 - Ngư Thiên Không
  32. 32Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 32 - Ngư Thiên Không
  33. 33Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 33 - Ngư Thiên Không
  34. 34Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 34 - Ngư Thiên Không
  35. 35Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 35 - Ngư Thiên Không
  36. 36Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 36 - Ngư Thiên Không
  37. 37Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 37 - Ngư Thiên Không
  38. 38Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 38 - Ngư Thiên Không
  39. 39Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 39 - Ngư Thiên Không
  40. 40Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 40 - Ngư Thiên Không
  41. 41Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 41 - Ngư Thiên Không
  42. 42Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 42 - Ngư Thiên Không
  43. 43Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 43 - Ngư Thiên Không
  44. 44Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 44 - Ngư Thiên Không
  45. 45Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 45 - Ngư Thiên Không
  46. 46Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 46 - Ngư Thiên Không
  47. 47Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 47 - Ngư Thiên Không
  48. 48Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 48 - Ngư Thiên Không
  49. 49Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 49 - Ngư Thiên Không
  50. 50Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 50 - Ngư Thiên Không
  51. 51Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 51 - Ngư Thiên Không
  52. 52Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 52 - Ngư Thiên Không
  53. 53Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 53 - Ngư Thiên Không
  54. 54Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 54 - Ngư Thiên Không
  55. 55Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 55 - Ngư Thiên Không
  56. 56Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 56 - Ngư Thiên Không
  57. 57Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 57 - Ngư Thiên Không
  58. 58Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 58 - Ngư Thiên Không
  59. 59Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 59 - Ngư Thiên Không
  60. 60Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 60 - Ngư Thiên Không
  61. 61Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 61 - Ngư Thiên Không
  62. 62Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 62 - Ngư Thiên Không
  63. 63Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 63 - Ngư Thiên Không
  64. 64Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 64 - Ngư Thiên Không
  65. 65Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 65 - Ngư Thiên Không
  66. 66Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 66 - Ngư Thiên Không
  67. 67Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 67 - Ngư Thiên Không
  68. 68Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 68 - Ngư Thiên Không
  69. 69Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 69 - Ngư Thiên Không
  70. 70Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 70 - Ngư Thiên Không
  71. 71Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 71 - Ngư Thiên Không
  72. 72Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 72 - Ngư Thiên Không
  73. 73Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 73 - Ngư Thiên Không
  74. 74Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 74 - Ngư Thiên Không
  75. 75Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 75 - Ngư Thiên Không
  76. 76Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 76 - Ngư Thiên Không
  77. 77Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 77 - Ngư Thiên Không
  78. 78Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 78 - Ngư Thiên Không
  79. 79Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 79 - Ngư Thiên Không
  80. 80Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 80 - Ngư Thiên Không
  81. 81Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 81 - Ngư Thiên Không
  82. 82Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 82 - Ngư Thiên Không
  83. 83Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 83 - Ngư Thiên Không
  84. 84Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 84 - Ngư Thiên Không
  85. 85Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 85 - Ngư Thiên Không
  86. 86Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 86 - Ngư Thiên Không
  87. 87Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 87 - Ngư Thiên Không
  88. 88Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 88 - Ngư Thiên Không
  89. 89Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 89 - Ngư Thiên Không
  90. 90Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 90 - Ngư Thiên Không
  91. 91Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 91 - Ngư Thiên Không
  92. 92Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 92 - Ngư Thiên Không
  93. 93Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 93 - Ngư Thiên Không
  94. 94Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 94 - Ngư Thiên Không
  95. 95Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 95 - Ngư Thiên Không
  96. 96Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 96 - Ngư Thiên Không
  97. 97Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 97 - Ngư Thiên Không
  98. 98Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 98 - Ngư Thiên Không
  99. 99Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 99 - Ngư Thiên Không
  100. 100Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 100 - Ngư Thiên Không
  1. 101Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 101 - Ngư Thiên Không
  2. 102Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 102 - Ngư Thiên Không
  3. 103Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 103 - Ngư Thiên Không
  4. 104Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 104 - Ngư Thiên Không
  5. 105Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 105 - Ngư Thiên Không
  6. 106Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 106 - Ngư Thiên Không
  7. 107Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 107 - Ngư Thiên Không
  8. 108Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 108 - Ngư Thiên Không
  9. 109Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 109 - Ngư Thiên Không
  10. 110Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 110 - Ngư Thiên Không
  11. 111Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 111 - Ngư Thiên Không
  12. 112Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 112 - Ngư Thiên Không
  13. 113Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 113 - Ngư Thiên Không
  14. 114Chapter Sủng Mị - Quyển I - Chương 114 - Ngư Thiên Không
  15. 115Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 1 - Ngư Thiên Không
  16. 116Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 2 - Ngư Thiên Không
  17. 117Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 3 - Ngư Thiên Không
  18. 118Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 4 - Ngư Thiên Không
  19. 119Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 5 - Ngư Thiên Không
  20. 120Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 6 - Ngư Thiên Không
  21. 121Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 7 - Ngư Thiên Không
  22. 122Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 8 - Ngư Thiên Không
  23. 123Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 9 - Ngư Thiên Không
  24. 124Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 10 - Ngư Thiên Không
  25. 125Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 11 - Ngư Thiên Không
  26. 126Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 12 - Ngư Thiên Không
  27. 127Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 13 - Ngư Thiên Không
  28. 128Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 14 - Ngư Thiên Không
  29. 129Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 15 - Ngư Thiên Không
  30. 130Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 16 - Ngư Thiên Không
  31. 131Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 17 - Ngư Thiên Không
  32. 132Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 18 - Ngư Thiên Không
  33. 133Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 19 - Ngư Thiên Không
  34. 134Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 20 - Ngư Thiên Không
  35. 135Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 21 - Ngư Thiên Không
  36. 136Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 22 - Ngư Thiên Không
  37. 137Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 23 - Ngư Thiên Không
  38. 138Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 24 - Ngư Thiên Không
  39. 139Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 25 - Ngư Thiên Không
  40. 140Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 26 - Ngư Thiên Không
  41. 141Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 27 - Ngư Thiên Không
  42. 142Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 28 - Ngư Thiên Không
  43. 143Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 29 - Ngư Thiên Không
  44. 144Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 30 - Ngư Thiên Không
  45. 145Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 31 - Ngư Thiên Không
  46. 146Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 32 - Ngư Thiên Không
  47. 147Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 33 - Ngư Thiên Không
  48. 148Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 34 - Ngư Thiên Không
  49. 149Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 35 - Ngư Thiên Không
  50. 150Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 36 - Ngư Thiên Không
  51. 151Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 37 - Ngư Thiên Không
  52. 152Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 38 - Ngư Thiên Không
  53. 153Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 39 - Ngư Thiên Không
  54. 154Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 40 - Ngư Thiên Không
  55. 155Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 41 - Ngư Thiên Không
  56. 156Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 42 - Ngư Thiên Không
  57. 157Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 43 - Ngư Thiên Không
  58. 158Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 44 - Ngư Thiên Không
  59. 159Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 45 - Ngư Thiên Không
  60. 160Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 46 - Ngư Thiên Không
  61. 161Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 47 - Ngư Thiên Không
  62. 162Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 48 - Ngư Thiên Không
  63. 163Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 49 - Ngư Thiên Không
  64. 164Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 50 - Ngư Thiên Không
  65. 165Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 51 - Ngư Thiên Không
  66. 166Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 52 - Ngư Thiên Không
  67. 167Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 53 - Ngư Thiên Không
  68. 168Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 54 - Ngư Thiên Không
  69. 169Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 55 - Ngư Thiên Không
  70. 170Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 56 - Ngư Thiên Không
  71. 171Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 57 - Ngư Thiên Không
  72. 172Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 58 - Ngư Thiên Không
  73. 173Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 59 - Ngư Thiên Không
  74. 174Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 60 - Ngư Thiên Không
  75. 175Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 61 - Ngư Thiên Không
  76. 176Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 62 - Ngư Thiên Không
  77. 177Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 63 - Ngư Thiên Không
  78. 178Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 64 - Ngư Thiên Không
  79. 179Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 65 - Ngư Thiên Không
  80. 180Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 66 - Ngư Thiên Không
  81. 181Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 67 - Ngư Thiên Không
  82. 182Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 68 - Ngư Thiên Không
  83. 183Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 69 - Ngư Thiên Không
  84. 184Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 70 - Ngư Thiên Không
  85. 185Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 71 - Ngư Thiên Không
  86. 186Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 72 - Ngư Thiên Không
  87. 187Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 73 - Ngư Thiên Không
  88. 188Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 74 - Ngư Thiên Không
  89. 189Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 75 - Ngư Thiên Không
  90. 190Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 76 - Ngư Thiên Không
  91. 191Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 77 - Ngư Thiên Không
  92. 192Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 78 - Ngư Thiên Không
  93. 193Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 79 - Ngư Thiên Không
  94. 194Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 80 - Ngư Thiên Không
  95. 195Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 81 - Ngư Thiên Không
  96. 196Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 82 - Ngư Thiên Không
  97. 197Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 83 - Ngư Thiên Không
  98. 198Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 84 - Ngư Thiên Không
  99. 199Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 85 - Ngư Thiên Không
  100. 200Chapter Sủng Mị - Quyển II - Chương 86 - Ngư Thiên Không

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.