Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Sex Và Triều Đại - Tạ Chí Đại Trường

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Tạ Chí Đại Trường'

Sex Và Triều Đại

Tạ Chí Đại Trường - tvvn.org

Sử việt đọc một quyển (III)Sớm mai lên núi hái chè,
Gặp thằng phải gió nó đè em ra. Em van nó cũng chẳng tha...

(Ca Dao)

Mồng một tháng Giêng (1501), vua về Tây Kinh, cấm các quan không được sai quân cờ chở vợ con, đĩ đi theo, bừa bãi tình dục...
(Toàn Thư, XIV, 23b)

Tài liệu này đã được đọc 2,962 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.