Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

 1. Book
 2. Tiên Ngục - Chử Tửu Luận Già Phê

Xuất xứ: Wattpad, tunghoanhTiên Ngục! Một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể bắt bất cứ người nào vào trong đó.

Nhân, Yêu, Ma! Không cần biết ngươi thuộc chủng tộc nào, chỉ cần một ý niệm của ta, ngươi sẽ bị tống vào trong Tiên Ngục.

Bất cứ phạm nhân nào bị bắt vào trong Tiên Ngục đều trở thành lao công miễn phí. Luyện đan, luyện khí, chế tạo phù lục, chăm sóc linh thảo. Chỉ khi ngươi hữu dụng, mới có thể sống những ngày tháng an lành.

Không những thế, một khi ngươi đã vào trong Tiên Ngục thì pháp thuật, thần thông, ngay cả Tam Thiên Đại Đạo của ngươi cũng thuộc về ta.

Một tác phẩm không có xuyên việt từ thế giới này sang thế giới khác, không có thiếu gia trong một gia tộc cường thịnh nhưng bị ghẻ lạnh hắt hủi. Nhân vật chính, hắn chỉ là một bổ đầu thuộc một huyện nhỏ nhoi thuộc Yến An Quốc mà thôi…

Tài liệu này đã được đọc 2,564 lần.

  • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Table of Contents

  1. 1Chapter Tiên Ngục - Chương 1 - Chử Tửu Luận Già Phê
  2. 2Chapter Tiên Ngục - Chương 2 - Chử Tửu Luận Già Phê
  3. 3Chapter Tiên Ngục - Chương 3 - Chử Tửu Luận Già Phê
  4. 4Chapter Tiên Ngục - Chương 4 - Chử Tửu Luận Già Phê
  5. 5Chapter Tiên Ngục - Chương 5 - Chử Tửu Luận Già Phê
  6. 6Chapter Tiên Ngục - Chương 6 - Chử Tửu Luận Già Phê
  7. 7Chapter Tiên Ngục - Chương 7 - Chử Tửu Luận Già Phê
  8. 8Chapter Tiên Ngục - Chương 8 - Chử Tửu Luận Già Phê
  9. 9Chapter Tiên Ngục - Chương 9 - Chử Tửu Luận Già Phê
  10. 10Chapter Tiên Ngục - Chương 10 - Chử Tửu Luận Già Phê
  11. 11Chapter Tiên Ngục - Chương 11 - Chử Tửu Luận Già Phê
  12. 12Chapter Tiên Ngục - Chương 12 - Chử Tửu Luận Già Phê
  13. 13Chapter Tiên Ngục - Chương 13 - Chử Tửu Luận Già Phê
  14. 14Chapter Tiên Ngục - Chương 14 - Chử Tửu Luận Già Phê
  15. 15Chapter Tiên Ngục - Chương 15 - Chử Tửu Luận Già Phê
  16. 16Chapter Tiên Ngục - Chương 16 - Chử Tửu Luận Già Phê
  17. 17Chapter Tiên Ngục - Chương 17 - Chử Tửu Luận Già Phê
  18. 18Chapter Tiên Ngục - Chương 18 - Chử Tửu Luận Già Phê
  19. 19Chapter Tiên Ngục - Chương 19 - Chử Tửu Luận Già Phê
  20. 20Chapter Tiên Ngục - Chương 20 - Chử Tửu Luận Già Phê
  21. 21Chapter Tiên Ngục - Chương 21 - Chử Tửu Luận Già Phê
  22. 22Chapter Tiên Ngục - Chương 22 - Chử Tửu Luận Già Phê
  23. 23Chapter Tiên Ngục - Chương 23 - Chử Tửu Luận Già Phê
  24. 24Chapter Tiên Ngục - Chương 24 - Chử Tửu Luận Già Phê
  25. 25Chapter Tiên Ngục - Chương 25 - Chử Tửu Luận Già Phê
  26. 26Chapter Tiên Ngục - Chương 26 - Chử Tửu Luận Già Phê
  27. 27Chapter Tiên Ngục - Chương 27 - Chử Tửu Luận Già Phê
  28. 28Chapter Tiên Ngục - Chương 28 - Chử Tửu Luận Già Phê
  29. 29Chapter Tiên Ngục - Chương 29 - Chử Tửu Luận Già Phê
  30. 30Chapter Tiên Ngục - Chương 30 - Chử Tửu Luận Già Phê
  31. 31Chapter Tiên Ngục - Chương 31 - Chử Tửu Luận Già Phê
  32. 32Chapter Tiên Ngục - Chương 32 - Chử Tửu Luận Già Phê
  33. 33Chapter Tiên Ngục - Chương 33 - Chử Tửu Luận Già Phê
  34. 34Chapter Tiên Ngục - Chương 34 - Chử Tửu Luận Già Phê
  35. 35Chapter Tiên Ngục - Chương 35 - Chử Tửu Luận Già Phê
  36. 36Chapter Tiên Ngục - Chương 36 - Chử Tửu Luận Già Phê
  37. 37Chapter Tiên Ngục - Chương 37 - Chử Tửu Luận Già Phê
  38. 38Chapter Tiên Ngục - Chương 38 - Chử Tửu Luận Già Phê
  39. 39Chapter Tiên Ngục - Chương 39 - Chử Tửu Luận Già Phê
  40. 40Chapter Tiên Ngục - Chương 40 - Chử Tửu Luận Già Phê
  41. 41Chapter Tiên Ngục - Chương 41 - Chử Tửu Luận Già Phê
  42. 42Chapter Tiên Ngục - Chương 42 - Chử Tửu Luận Già Phê
  43. 43Chapter Tiên Ngục - Chương 43 - Chử Tửu Luận Già Phê
  44. 44Chapter Tiên Ngục - Chương 44 - Chử Tửu Luận Già Phê
  45. 45Chapter Tiên Ngục - Chương 45 - Chử Tửu Luận Già Phê
  46. 46Chapter Tiên Ngục - Chương 46 - Chử Tửu Luận Già Phê
  47. 47Chapter Tiên Ngục - Chương 47 - Chử Tửu Luận Già Phê
  48. 48Chapter Tiên Ngục - Chương 48 - Chử Tửu Luận Già Phê
  49. 49Chapter Tiên Ngục - Chương 49 - Chử Tửu Luận Già Phê
  50. 50Chapter Tiên Ngục - Chương 50 - Chử Tửu Luận Già Phê
  51. 51Chapter Tiên Ngục - Chương 51 - Chử Tửu Luận Già Phê
  52. 52Chapter Tiên Ngục - Chương 52 - Chử Tửu Luận Già Phê
  53. 53Chapter Tiên Ngục - Chương 53 - Chử Tửu Luận Già Phê
  54. 54Chapter Tiên Ngục - Chương 54 - Chử Tửu Luận Già Phê
  55. 55Chapter Tiên Ngục - Chương 55 - Chử Tửu Luận Già Phê
  56. 56Chapter Tiên Ngục - Chương 56 - Chử Tửu Luận Già Phê
  57. 57Chapter Tiên Ngục - Chương 57 - Chử Tửu Luận Già Phê
  58. 58Chapter Tiên Ngục - Chương 58 - Chử Tửu Luận Già Phê
  59. 59Chapter Tiên Ngục - Chương 59 - Chử Tửu Luận Già Phê
  60. 60Chapter Tiên Ngục - Chương 60 - Chử Tửu Luận Già Phê
  61. 61Chapter Tiên Ngục - Chương 61 - Chử Tửu Luận Già Phê
  62. 62Chapter Tiên Ngục - Chương 62 - Chử Tửu Luận Già Phê
  63. 63Chapter Tiên Ngục - Chương 63 - Chử Tửu Luận Già Phê
  64. 64Chapter Tiên Ngục - Chương 64 - Chử Tửu Luận Già Phê
  65. 65Chapter Tiên Ngục - Chương 65 - Chử Tửu Luận Già Phê
  66. 66Chapter Tiên Ngục - Chương 66 - Chử Tửu Luận Già Phê
  67. 67Chapter Tiên Ngục - Chương 67 - Chử Tửu Luận Già Phê
  68. 68Chapter Tiên Ngục - Chương 68 - Chử Tửu Luận Già Phê
  69. 69Chapter Tiên Ngục - Chương 69 - Chử Tửu Luận Già Phê
  70. 70Chapter Tiên Ngục - Chương 70 - Chử Tửu Luận Già Phê
  71. 71Chapter Tiên Ngục - Chương 71 - Chử Tửu Luận Già Phê
  72. 72Chapter Tiên Ngục - Chương 72 - Chử Tửu Luận Già Phê
  73. 73Chapter Tiên Ngục - Chương 73 - Chử Tửu Luận Già Phê
  74. 74Chapter Tiên Ngục - Chương 74 - Chử Tửu Luận Già Phê
  75. 75Chapter Tiên Ngục - Chương 75 - Chử Tửu Luận Già Phê
  76. 76Chapter Tiên Ngục - Chương 76 - Chử Tửu Luận Già Phê
  77. 77Chapter Tiên Ngục - Chương 77 - Chử Tửu Luận Già Phê
  78. 78Chapter Tiên Ngục - Chương 78 - Chử Tửu Luận Già Phê
  79. 79Chapter Tiên Ngục - Chương 79 - Chử Tửu Luận Già Phê
  80. 80Chapter Tiên Ngục - Chương 80 - Chử Tửu Luận Già Phê
  81. 81Chapter Tiên Ngục - Chương 81 - Chử Tửu Luận Già Phê
  82. 82Chapter Tiên Ngục - Chương 82 - Chử Tửu Luận Già Phê
  83. 83Chapter Tiên Ngục - Chương 83 - Chử Tửu Luận Già Phê
  84. 84Chapter Tiên Ngục - Chương 84 - Chử Tửu Luận Già Phê
  85. 85Chapter Tiên Ngục - Chương 85 - Chử Tửu Luận Già Phê
  86. 86Chapter Tiên Ngục - Chương 86 - Chử Tửu Luận Già Phê
  87. 87Chapter Tiên Ngục - Chương 87 - Chử Tửu Luận Già Phê
  88. 88Chapter Tiên Ngục - Chương 88 - Chử Tửu Luận Già Phê
  89. 89Chapter Tiên Ngục - Chương 89 - Chử Tửu Luận Già Phê
  90. 90Chapter Tiên Ngục - Chương 90 - Chử Tửu Luận Già Phê
  91. 91Chapter Tiên Ngục - Chương 91 - Chử Tửu Luận Già Phê
  92. 92Chapter Tiên Ngục - Chương 92 - Chử Tửu Luận Già Phê
  93. 93Chapter Tiên Ngục - Chương 93 - Chử Tửu Luận Già Phê
  94. 94Chapter Tiên Ngục - Chương 94 - Chử Tửu Luận Già Phê
  95. 95Chapter Tiên Ngục - Chương 95 - Chử Tửu Luận Già Phê
  96. 96Chapter Tiên Ngục - Chương 96 - Chử Tửu Luận Già Phê
  97. 97Chapter Tiên Ngục - Chương 97 - Chử Tửu Luận Già Phê
  98. 98Chapter Tiên Ngục - Chương 98 - Chử Tửu Luận Già Phê
  99. 99Chapter Tiên Ngục - Chương 99 - Chử Tửu Luận Già Phê
  100. 100Chapter Tiên Ngục - Chương 100 - Chử Tửu Luận Già Phê
  1. 101Chapter Tiên Ngục - Chương 101 - Chử Tửu Luận Già Phê
  2. 102Chapter Tiên Ngục - Chương 102 - Chử Tửu Luận Già Phê
  3. 103Chapter Tiên Ngục - Chương 103 - Chử Tửu Luận Già Phê
  4. 104Chapter Tiên Ngục - Chương 104 - Chử Tửu Luận Già Phê
  5. 105Chapter Tiên Ngục - Chương 105 - Chử Tửu Luận Già Phê
  6. 106Chapter Tiên Ngục - Chương 106 - Chử Tửu Luận Già Phê
  7. 107Chapter Tiên Ngục - Chương 107 - Chử Tửu Luận Già Phê
  8. 108Chapter Tiên Ngục - Chương 108 - Chử Tửu Luận Già Phê
  9. 109Chapter Tiên Ngục - Chương 109 - Chử Tửu Luận Già Phê
  10. 110Chapter Tiên Ngục - Chương 110 - Chử Tửu Luận Già Phê
  11. 111Chapter Tiên Ngục - Chương 111 - Chử Tửu Luận Già Phê
  12. 112Chapter Tiên Ngục - Chương 112 - Chử Tửu Luận Già Phê
  13. 113Chapter Tiên Ngục - Chương 113 - Chử Tửu Luận Già Phê
  14. 114Chapter Tiên Ngục - Chương 114 - Chử Tửu Luận Già Phê
  15. 115Chapter Tiên Ngục - Chương 115 - Chử Tửu Luận Già Phê
  16. 116Chapter Tiên Ngục - Chương 116 - Chử Tửu Luận Già Phê
  17. 117Chapter Tiên Ngục - Chương 117 - Chử Tửu Luận Già Phê
  18. 118Chapter Tiên Ngục - Chương 118 - Chử Tửu Luận Già Phê
  19. 119Chapter Tiên Ngục - Chương 119 - Chử Tửu Luận Già Phê
  20. 120Chapter Tiên Ngục - Chương 120 - Chử Tửu Luận Già Phê
  21. 121Chapter Tiên Ngục - Chương 121 - Chử Tửu Luận Già Phê
  22. 122Chapter Tiên Ngục - Chương 122 - Chử Tửu Luận Già Phê
  23. 123Chapter Tiên Ngục - Chương 123 - Chử Tửu Luận Già Phê
  24. 124Chapter Tiên Ngục - Chương 124 - Chử Tửu Luận Già Phê
  25. 125Chapter Tiên Ngục - Chương 125 - Chử Tửu Luận Già Phê
  26. 126Chapter Tiên Ngục - Chương 126 - Chử Tửu Luận Già Phê
  27. 127Chapter Tiên Ngục - Chương 127 - Chử Tửu Luận Già Phê
  28. 128Chapter Tiên Ngục - Chương 128 - Chử Tửu Luận Già Phê
  29. 129Chapter Tiên Ngục - Chương 129 - Chử Tửu Luận Già Phê
  30. 130Chapter Tiên Ngục - Chương 130 - Chử Tửu Luận Già Phê
  31. 131Chapter Tiên Ngục - Chương 131 - Chử Tửu Luận Già Phê
  32. 132Chapter Tiên Ngục - Chương 132 - Chử Tửu Luận Già Phê
  33. 133Chapter Tiên Ngục - Chương 133 - Chử Tửu Luận Già Phê
  34. 134Chapter Tiên Ngục - Chương 134 - Chử Tửu Luận Già Phê
  35. 135Chapter Tiên Ngục - Chương 135 - Chử Tửu Luận Già Phê
  36. 136Chapter Tiên Ngục - Chương 136 - Chử Tửu Luận Già Phê
  37. 137Chapter Tiên Ngục - Chương 137 - Chử Tửu Luận Già Phê
  38. 138Chapter Tiên Ngục - Chương 138 - Chử Tửu Luận Già Phê
  39. 139Chapter Tiên Ngục - Chương 139 - Chử Tửu Luận Già Phê
  40. 140Chapter Tiên Ngục - Chương 140 - Chử Tửu Luận Già Phê
  41. 141Chapter Tiên Ngục - Chương 141 - Chử Tửu Luận Già Phê
  42. 142Chapter Tiên Ngục - Chương 142 - Chử Tửu Luận Già Phê
  43. 143Chapter Tiên Ngục - Chương 143 - Chử Tửu Luận Già Phê
  44. 144Chapter Tiên Ngục - Chương 144 - Chử Tửu Luận Già Phê
  45. 145Chapter Tiên Ngục - Chương 145 - Chử Tửu Luận Già Phê
  46. 146Chapter Tiên Ngục - Chương 146 - Chử Tửu Luận Già Phê
  47. 147Chapter Tiên Ngục - Chương 147 - Chử Tửu Luận Già Phê
  48. 148Chapter Tiên Ngục - Chương 148 - Chử Tửu Luận Già Phê
  49. 149Chapter Tiên Ngục - Chương 149 - Chử Tửu Luận Già Phê
  50. 150Chapter Tiên Ngục - Chương 150 - Chử Tửu Luận Già Phê
  51. 151Chapter Tiên Ngục - Chương 151 - Chử Tửu Luận Già Phê
  52. 152Chapter Tiên Ngục - Chương 152 - Chử Tửu Luận Già Phê
  53. 153Chapter Tiên Ngục - Chương 153 - Chử Tửu Luận Già Phê
  54. 154Chapter Tiên Ngục - Chương 154 - Chử Tửu Luận Già Phê
  55. 155Chapter Tiên Ngục - Chương 155 - Chử Tửu Luận Già Phê
  56. 156Chapter Tiên Ngục - Chương 156 - Chử Tửu Luận Già Phê
  57. 157Chapter Tiên Ngục - Chương 157 - Chử Tửu Luận Già Phê
  58. 158Chapter Tiên Ngục - Chương 158 - Chử Tửu Luận Già Phê
  59. 159Chapter Tiên Ngục - Chương 159 - Chử Tửu Luận Già Phê
  60. 160Chapter Tiên Ngục - Chương 160 - Chử Tửu Luận Già Phê
  61. 161Chapter Tiên Ngục - Chương 161 - Chử Tửu Luận Già Phê
  62. 162Chapter Tiên Ngục - Chương 162 - Chử Tửu Luận Già Phê
  63. 163Chapter Tiên Ngục - Chương 163 - Chử Tửu Luận Già Phê
  64. 164Chapter Tiên Ngục - Chương 164 - Chử Tửu Luận Già Phê
  65. 165Chapter Tiên Ngục - Chương 165 - Chử Tửu Luận Già Phê
  66. 166Chapter Tiên Ngục - Chương 166 - Chử Tửu Luận Già Phê
  67. 167Chapter Tiên Ngục - Chương 167 - Chử Tửu Luận Già Phê
  68. 168Chapter Tiên Ngục - Chương 168 - Chử Tửu Luận Già Phê
  69. 169Chapter Tiên Ngục - Chương 169 - Chử Tửu Luận Già Phê
  70. 170Chapter Tiên Ngục - Chương 170 - Chử Tửu Luận Già Phê
  71. 171Chapter Tiên Ngục - Chương 171 - Chử Tửu Luận Già Phê
  72. 172Chapter Tiên Ngục - Chương 172 - Chử Tửu Luận Già Phê
  73. 173Chapter Tiên Ngục - Chương 173 - Chử Tửu Luận Già Phê
  74. 174Chapter Tiên Ngục - Chương 174 - Chử Tửu Luận Già Phê
  75. 175Chapter Tiên Ngục - Chương 175 - Chử Tửu Luận Già Phê
  76. 176Chapter Tiên Ngục - Chương 176 - Chử Tửu Luận Già Phê
  77. 177Chapter Tiên Ngục - Chương 177 - Chử Tửu Luận Già Phê
  78. 178Chapter Tiên Ngục - Chương 178 - Chử Tửu Luận Già Phê
  79. 179Chapter Tiên Ngục - Chương 179 - Chử Tửu Luận Già Phê
  80. 180Chapter Tiên Ngục - Chương 180 - Chử Tửu Luận Già Phê
  81. 181Chapter Tiên Ngục - Chương 181 - Chử Tửu Luận Già Phê
  82. 182Chapter Tiên Ngục - Chương 182 - Chử Tửu Luận Già Phê
  83. 183Chapter Tiên Ngục - Chương 183 - Chử Tửu Luận Già Phê
  84. 184Chapter Tiên Ngục - Chương 184 - Chử Tửu Luận Già Phê
  85. 185Chapter Tiên Ngục - Chương 185 - Chử Tửu Luận Già Phê
  86. 186Chapter Tiên Ngục - Chương 186 - Chử Tửu Luận Già Phê
  87. 187Chapter Tiên Ngục - Chương 187 - Chử Tửu Luận Già Phê
  88. 188Chapter Tiên Ngục - Chương 188 - Chử Tửu Luận Già Phê
  89. 189Chapter Tiên Ngục - Chương 189 - Chử Tửu Luận Già Phê
  90. 190Chapter Tiên Ngục - Chương 190 - Chử Tửu Luận Già Phê
  91. 191Chapter Tiên Ngục - Chương 191 - Chử Tửu Luận Già Phê
  92. 192Chapter Tiên Ngục - Chương 192 - Chử Tửu Luận Già Phê
  93. 193Chapter Tiên Ngục - Chương 193 - Chử Tửu Luận Già Phê
  94. 194Chapter Tiên Ngục - Chương 194 - Chử Tửu Luận Già Phê
  95. 195Chapter Tiên Ngục - Chương 195 - Chử Tửu Luận Già Phê
  96. 196Chapter Tiên Ngục - Chương 196 - Chử Tửu Luận Già Phê
  97. 197Chapter Tiên Ngục - Chương 197 - Chử Tửu Luận Già Phê
  98. 198Chapter Tiên Ngục - Chương 198 - Chử Tửu Luận Già Phê
  99. 199Chapter Tiên Ngục - Chương 199 - Chử Tửu Luận Già Phê
  100. 200Chapter Tiên Ngục - Chương 200 - Chử Tửu Luận Già Phê

Current Discussion: Main discussion

 1. No comments have been posted for this discussion.