Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Trường Khúc Mẹ Về Biển Đông/Tributes To Mother On Her Way Home Via Pacific Ocean - Du Tử Lê

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Du Tử Lê'

Trường Khúc Mẹ Về Biển Đông

Tributes To Mother On Her Way Home Via Pacific Ocean


Du Tử Lê - tvvn.org

[​IMG]

[​IMG]

“Kính dâng hương hồn mẹ tôi.
Kính tặng những ai còn mẹ, hay đã mất mẹ như tôi.”
Du tử lê


Giới Thiệu

trường khúc mẹ về biển đông
(tributes to mother on her way home via pacific ocean.)mẫu bìa: nam quan.
bản dịch anh ngữ: thiên nhất phương – trần lệ khanh.
trình bày: vương trùng dương.
phụ bản họa: nguyễn trọng khôi. nguyễn đình thuần. cao bá minh. khánh trường.
h.t. productions ấn hành lần thứ hai,
california, tháng 5 năm 2002.
in tại t&l printing, california, usa.
tổng phát hành: nhà sách tự lực.


trường khúc mẹ về biển đông

tributes to mother on her way home via pacific ocean


cover designed by nam quan.
translated into english by
thien nhat phương & trần lệ khanh.
lay out by vương trùng dương.
second edition, may 2002.
first edition, nov. 1989.
copyright @ 2002 by du tuf le.
printed in the united states of america


du tử lê


TRƯỜNG KHÚC

MẸ VỀ BIỂN ĐÔNG

TRIBUTES TO

MOTHER ON HER WAY HOME

VIA PACIFIC OCEAN


bản dịch anh ngữ:
thiên nhất phương - trần lệ khanh.

NGOẠITẬP:

hồi ký / tùy bút: con dế buồn tự tử giữa đêm sương
cd: trường khúc mẹ về biển đông

H.T. Production, 2002​

Tài liệu này đã được đọc 920 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.