Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Book
  2. Trận Chiến Trong Mùa Phục Sinh Năm 1972 - Ngô Quang Trưởng

Đây là một phần của sách 'Book:Tiểu Sử Ngô Quang Trưởng (1929-2007)'

***

TRẬN CHIẾN TRONG MÙA PHỤC SINH NĂM 1972

***

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

***

Trung Tâm Quân Sử
BỘ QUỐC PHÒNG HOA KÝ


Lời người dịch:

Trong bộ sách lndochina Monographs đã được Trung Tâm Quân Sử thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ xuất bản. Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã đóng góp 3 tác phẩm chính:

- Trận chiến trong Mùa Phục Sinh 1972

- Những cuộc hành quân phối hợp và song hành của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.

- Những lực lượng diện địa.

Trong tác phẩm thứ nhất ông đã viết lại ba mặt trận chính tại Quảng Trị, Kontum, An Lộc và những trận đánh ở Đồng bằng sông Cửu Long và trên lãnh thồ Kamphuchia. Đặc biệt là tại Vùng I Chiến thuật, nơi ông đã tạo được một chiến thắng lẩy lừng cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi điều động hai lực lượng Dù và TQLC tiến chiếm thành phố Quảng Trị và Cổ Thành Đinh Công Tráng. Mặt trận Kontum và An Lộc cũng được ông viết lại một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác. Tác phẩm đã nói lên sự kiên trì chiến đấu một cách kiêu hùng của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng phân tích những mục tiêu chiến thuật, chiến lựơc của Cộng Sản Bắc Việt, tình hình phòng thủ của quân đội miền Nam và đưa ra những nhận xét thẳng thắn cũng như đề cập đến những sự tham gia và yêm trơ một cách tích cực của Hoa kỳ.

Toàn thể tác phẩm có một giá trị cao về những tài liệu chính xác và những dữ kiện đề cập đáng tin cậy, nhất là những nhận xét và phê binh rất trung thực và đứng đắn của tác giã. Chúng ta hãy trân quý những tác phẩm như thế nầy.

Khi tôi dịch đến chương cuối thì nghe tin ông đã từ giã mọi người và ra đi trong một giấc ngủ yên lành.

Những dòng này xin được thắp lên như một nén hương lòng tôn kính đến một cấp chỉ huy tài ba, thao lược và liêm chính.

Kiều Công Cự

* * *VÀO ĐỀNHỮNG CHUYÊN KHẢO VỀ ĐÔNG DƯƠNG.
Đây là một trong những chuyên khảo được ấn hành bởi Trung Tâm Quân Sử Của Quân Đội Mỹ (U.S Army Center of Military History). Những ấn bản này được viết bới những sĩ quan đã giữ những vị trí trách nhiệm trong Quân Lực Kampuchia, Lào và VNCH trong suốt cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Tổng Cục Nghiên Cứu đã cung cấp những phương tiện và những nhu cầu yểm trợ khác dưới một hợp đồng quân đội với Trung Tâm Quân Sử. Những chuyên khảo này không được diễn giải hay thay đổi hoặc phản ảnh quan điểm của tác giả - cũng không phải là quan điểm cần thiết của Bộ Quốc phòng Mỹ. Những tác giả cũng không nhất thiết phải viết những đề tài được yêu cầu, nhưng viết lại những gì mà họ chứng kiến tận mắt trong cuộc chiến tại Đông Nam Á.

Đại Tá William E. Le Gro, đã về hưu, cũng đã viết một tác phẩm sắp được ấn hành, liên hệ trực tiếp đến loạt bài này về VN như: Từ ngưng bắn đến đầu hàng, một cuộc lui binh khác, Sự sụp đô cuối cùng của Tướng Cao Văn Viên, vị tổng tham mưu trưởng cuối cùng của QL/VNCH, sẽ được phát hành chính thức bởi Phòng Tổng quản tài liệu.

Cùng thực hiện với những tác phẩm kể trên, một tác phẩm khác cũng được cung cấp những nguồn tài liệu hữu dụng cho những nhà viết sử đứng đắn có ý hướng xuất bản một loạt những đề tài liên quan: Quân đội Mỹ ở VN.

Chuẩn Tướng James L Colhns, Jr

Trưởng Ban Quân SửLỜI NÓI ĐẦU:Năm 1968, năm bầu cử tổng thống Mỹ, Cộng Sản Bắc Việt đã mở một cuộc tấn công vào dịp Tết Mậu Thân, đột kích vào hầu hết những thành phô và thị trấn của miền Nam Việt Nam. Cuộc tổng tấn công này đã bị đánh bại bởi những nổ lực hợp đồng tác chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh trong Thế Giới Tự Do. Bốn năm sau, 1972, trở lại là năm bâu cử tổng thống Mỹ, Cộng Sản Bắc Việt lại tung ra một cuộc chiến với toàn bộ quân đội của chúng nhằm thôn tính miền Nam. Tuy nhiên lần này miền Nam phải chiến đấu để sống còn với sự yểm trợ hỏa lực và tiếp vận của Hoa kỳ. Hầu hết những lực lượng chiến đấu của Mỹ và đồng minh đã rút khỏi Việt Nam khi trận tấn công ngày 30/3/1972 bắt đầu.

Cuộc tấn công trong mùa Phục Sinh năm 1972 là một trong những trận đánh có ý nghĩa đối với quân BV trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam. Mỗi bên đã tung ra một lực lượng tối đa trên 10 sư đoàn và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của hơn một triệu đồng bào tại miền Nam. Trong 8 tháng dài với những trận đánh dữ dội, quân lực miền Nam đã tung vào một cuộc thử nghiệm quan trọng của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh.

Trong suốt cuộc tấn công trong mùa Phục Sinh, tôi đã tham dự những trận đánh lớn, trước hết là ở Quân Đoàn IV rồi Quân Đoàn I với tư cách là tư lịnh quân đoàn trong thời gian bắt đầu từ tháng 5/72. Tôi đã đi thăm rất nhiều đơn vị đã chiến đấu chống lại quân Bắc Việt và chỉ huy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm lại Quảng Trị. Tuy nhiên sự phân tách và phê bình của tôi về cuộc xâm lăng của Việt Cộng trong mùa Phục Sinh năm 1972, hầu hết căn cứ vào những quan sát cá nhân, những cảm nghĩ và những cuộc phỏng vấn với những người Việt đã trực tiếp tham dự.

Tôi xin mang ơn những vị sĩ quan khả kính trong QL/VNCH đã đóng góp nhiều ý kiến cho tôi ở đây. Trước hết là Đại Tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng QL/VNCH và là vị tư lịnh binh chủng Nhảy Dù cũ của tôi đã cung cấp cho tôi nhiều khía cạnh “không nói ra được” của cuộc tấn công từ những lợi thế của nó và những hướng dẫn rất có giá trị. Kế đến là Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, tổng cục trưởng Tổng Cục Tiếp Vận Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp những lời phê bình không thành kiến về những nổ lực tiếp vận giữa Mỹ và Việt Nam để giữ những vùng bị bao vây được tái tiếp tế. Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, đã phục vụ dưới quyền của tôi ở Quân Đoàn I với tư cách là tư lịnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh, người đã thành công trong việc tái xây dựng, tái định hình sư đoàn này trong tư thế chiến đấu mạnh mẽ, đã cung cấp cho tôi những lời phê bình đúng đắn và những quan sát thận trọng. Cuối cùng là Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ, trưởng Phòng 3 và Đại Tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng Phòng 2 Bộ Tổng Tham Mưu đã đóng góp với tôi những tin tức có liên quan đến những cuộc hành quân và thông báo theo hệ thống quân giai.

Cuối cùng tôi xin đặc biệt nhớ ơn Trung Tá Chu Xuân Viên, tùy viên quân sự cuối cùng của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington, D.C, đã hoàn tất một công việc chuyên môn cao bằng cách dịch thuật, trình bày, bố cục, sắp xếp từ một bản viết tay bằng tiếng Việt sang tiếng Anh. Và cô Phạm thị Bông, cựu đại úy trong QL/VNCH, cũng là cựu nhân viên của Tòa Đại Sứ, đã bỏ nhiều thì giờ đê đánh máy, sửa chữa, sắp xếp bản thảo đến giai đoạn cuối cùng.

Mac Lean, Virginia - 31/S//977

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tài liệu này đã được đọc 1,558 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.