Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Pháp Tuyển - Khuyến Tu - Hiển Mật

Đây là một phần của sách 'Book:Pháp Tuyển - Hiển Mật'

KHUYẾN TU
của Diên Thọ Thiền sư


Có thiền, không Tịnh Độ,
Mười tu, chín lạc đường.
Khi ấm cảnh hiện ra
Liền theo nó mà đi.

Không Thiền, có Tịnh Độ,
Mười tu, mười vãng sinh.
Được gần Phật Di Đà,
Lo gì không khai ngộ?

Có thiền lại có Tịnh,
Như mãnh hổ thêm sừng.
Kiếp này được làm thầy.
Đời sau làm Phật, Tổ.

Không Thiền cũng không Tịnh,
Giường sắt, cột đồng chờ.
Muôn kiếp và ngàn đời,
Vẫn không nơi nương tựa.

Tài liệu này đã được đọc 295 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.