Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Pháp Tuyển - Thiền Minh Sát - Hiển Mật

Đây là một phần của sách 'Book:Pháp Tuyển - Hiển Mật'

THIỀN MINH SÁT


Thiền minh sát là phép thiền giúp chúng ta thấy rõ tính vô thường, khổ não và vô ngã của hiện tượng giới, rồi nhân đó đoạn hết phiền não đặng chứng quả Niết Bàn.
Người tu thiền minh sát phải hội đủ bẩy yếu tố của giác ngộ, gọi là thất giác chi. Thế nào là bẩy? Một là niệm (1), hai là trạch pháp, ba là tiến, bốn là hỷ, năm là khinh an, sáu là định và bẩy là xả.

1. NIỆM: Niệm là ghi nhớ. Không những phải ghi nhớ đề mục tu tập, gọi là đối tượng chính mà còn phải ghi nhớ luôn cả những gì mình đang cảm, đang nghĩ hoặc đang làm, gọi là đối tượng phụ. Đối tượng nhiều như vậy, nhưng chúng chỉ quanh quẩn ở bốn nơi là thân thể, cảm giác, tư tưởng và pháp trần. Do đó, niệm bao gồm bốn pháp là niệm thân, niệm thọ (cảm giác), niệm tâm (tư tưởng) và niệm pháp, được giảng giải rõ ràng trong phẩm Đại Niệm Xứ (2) của Trường Bộ Kinh .
2. TRẠCH PHÁP: Vào mỗi thời điểm nhất định, chúng ta chỉ có thể quán sát một trong những đối tượng nói trên. Quán sát một trong những đối tượng nói trên để thấy rõ đặc tính và tiến trình sinh diệt của nó, gọi là trạch pháp.
3. TIẾN: Tiến là cố gắng. Cố gắng ghi nhớ đối tượng và quán sát nó một cách kỹ lưỡng. Vào lúc ban sơ học Đạo, chúng ta thường bị cả thân và tâm phản kháng kịch liệt. Chính sự phản kháng này làm cho chúng ta nhức đầu và mỏi mệt. Nhưng nếu kiên nhẫn công phu thì cái cảm giác nhức mỏi ấy sẽ tan đi và toàn thể thân, tâm của chúng ta sẽ được sung sướng vô cùng.
4. HỈ: Hỉ là mừng rỡ, là sung sướng. Sung sướng khi cả thân và tâm đều vui vẻ hợp tác tu hành. Đây là một trạng thái thô động không bền, khi có, khi không, lúc còn, lúc mất, nhưng lại có thể mãnh liệt đến độ làm cho chúng ta phải ngây ngất đê mê.
5. KHINH AN: Khinh an là trạng thái thanh nhàn bền vững của những người thường quên ngoại cảnh, hướng về đối tượng, không lo, không sợ cũng không thắc mắc chi cả. Nương vào chi này mà gia công thì chắc chắn sẽ được chính định.
6. ĐỊNH: Định thông thường là tập trung vào một đối tượng duy nhất, là bám chặt lấy một đối tượng duy nhất. Nhưng như trên đã nói, tâm của người tu thiền minh sát thường di chuyển từ đối tượng này qua đối tượng khác, không thể ở yên một chỗ. Đối tượng tuy nhiều nhưng tất cả đều vô thường, sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh. Do đó, hành giả phải ngưng mọi cảm nghĩ riêng tư, hòa mình vào tiến trình sinh diệt ấy, mãi cho đến lúc trí tuệ phát sinh, đoạn hết phiền não, mà chứng Niết Bàn.
7. XẢ: Xả là không yêu cảnh thuận cũng không ghét cảnh nghịch. Vì không yêu ghét nên tâm luôn luôn bình lặng, không thiên lệch cũng không vướng mắc.

Nói tóm lại, người tu thiền minh sát phải hội đủ bẩy yếu tố là: Niệm, trạch pháp, tiến, hỷ, khinh an, định và xả. Tuy nói là bẩy yếu tố, nhưng chủ yếu là: Niệm, trạch pháp, tiến, định và xả.
Niệm để giữ đối tượng ở trong tâm không cho lẩn mất. Trạch pháp để khai mở trí tuệ thấy rõ đặc tính và tiến trình sinh diệt của đối tượng. Tiến để ngừa gián đoạn hoặc sụt lùi. Định để tạo điều kiện cho trí tuệ phát sinh. Xả để cho tâm được sáng suốt, nhậy bén và tự do.

Montréal, ngày 25-01-2001

CHÚ THÍCH

1. Niệm : Niệm là ghi nhớ bằng cách xướng tên đối tượng. Thấy cái gì thì nói cái nấy. Thấy làm sao thì nói làm vậy. Thí dụ : Thấy khổ thì nói "Khổ à! Khổ à!" Thấy vui thì nói "Vui à! Vui à!" Nhấc chân phải lên thì nói "Phải à! Phải à!" Nhấc chân trái lên thì nói "Trái à! Trái à!" Khi nhìn thì nói "Nhìn à! Nhìn à!" Khi nghe thì nói "Nghe à! Nghe à!" v.v...
2. Phẩm Đại Niệm Xứ : Phẩm Đại Niệm Xứ đã được dịch ra tiếng ngoại quốc và được in trong những cuốn sách sau :
a. L’ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA của Wal pola Rahula do nhà xuất bản Éditions du Seuil ở Paris phát hành vào năm 1961.
b. LE COEUR DE LA MÉDITATION BOUDDHIS TE của Nyanaponika Théra do nhà xuất bản Librairie d’ Amérique d’ Orient Andrien Maison neuve ở Paris phát hành vào năm 1974.
c. WHAT THE BUDDHA TAUGHT của Walpola Rahula do nhà xuất bản Grove Press Inc. ở New York phát hành vào năm 1980.

Tài liệu này đã được đọc 367 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.