Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Áo Dài Ơi Việt Nam

Trần Vấn Lệ đăng bài. Lần xem: 277

Bầy bồ câu sà xuống mặt đường phố vắng xe, chúng mổ cỏ bên lề, tìm bánh rơi đây đó…

Cảnh thanh bình thật ngộ: Chim không giành giật nhau, có con thì đi mau, có con thì đi chậm…

Có con lông màu trắng, có con lông màu đen, cũng có con màu xám; chúng đều là…bồ câu!

Con trống gục gặc đầu, con mái ngơ ngác ngó, rồi đến bên nói nhỏ gì đó…cất cánh bay…

Rồi cả bầy cũng đi, bỏ đây, đường vắng vẻ; chúng bay đâu, chắc ghé một mái ngói, tâm tình?

Tôi chợt nhớ mái Đình, lâu rồi xa cố lý; tôi nhớ bầy chim sẻ quê nhà ríu rít kêu…

Mấy năm gọi là nhiều xa Quê Hương Đất Nước…thanh bình ai có được sống thanh bình hay chưa?

Tự dưng tôi nhớ xưa, xưa là hồi nào vậy? Thời gian, dòng nước chảy, tôi, bọt bèo tới đây?

Tôi nhớ tóc ai bay. Tóc thề trên vai úp. Một thời tôi muốn núp, ở đó, mà tôi xa…

Tôi ngó trời bao la, tôi nhớ dòng sông quá, một ngày, sông êm ả, đò ngang ai qua sông…

Tôi ngó qua cánh đồng… Tôi ngó qua cánh đồng, bầy cò đi nhặt nắng, em áo hồng, ao trắng, áo dài ơi, Việt Nam!


Trần Vấn Lệ
You need to be logged in to comment