Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ðại Sát Thủ

Trần Văn Lương đăng bài. Lần xem: 231

View attachment 1299

Âm Hán Việt:

Ðại Sát Thủ


Sát khí mang mang cái mộ lâm,
Cao sơn cô khách đối hàn vân.
Kim quang thiểm thiểm kinh cầm thú,
Bích nhãn đam đam khiếp quỷ thần.
Hoãn hoãn từ đao, miêu thất mệnh,
Khinh khinh tuệ tiễn, chủ ly quần.
Thủ trung kiếm ảnh như lôi điện,
Tự kỷ thân đầu lưỡng đoạn phân.
Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

Tay Giết Người Thượng Thặng
Sát khí mù mịt che kín cánh rừng chiều,
Núi cao, (kiếm) khách một mình đối diện mây lạnh.
Ánh thép (của vũ khí) ngời ngời làm chim muông sợ,
Mắt biếc gườm gườm làm quỷ thần khiếp hãi.
Ngọn đao từ bi chầm chậm, con mèo mất mạng (1)
Mũi tên trí tuệ nhẹ nhàng, con nai chúa phải xa bầy. (2)
Ánh kiếm trong tay như điện chớp,
Tự mình chặt thân và đầu thành hai khúc.

Ghi chú:

(1) Bích Nham Lục, Tắc 63: Nam Tuyền trảm miêu

Tại chúng hội của Nam Tuyền, tăng chúng đông đường và tây đường tranh nhau con mèo. Nam Tuyền tóm con mèo, giơ lên và bảo:

- Nếu các ông nói được một câu thì ta không chém con mèo.

Tăng chúng không ai đáp được.

Nam Tuyền bèn chém con mèo thành hai khúc.
. . .

Chiều đến, Triệu Châu (*) trở về, Nam Tuyền kể lại câu chuyện. Triệu Châu bèn cởi một chiếc giày đội lên đầu và đi ra. Nam Tuyền bảo:

- Phải chi có ông ở đây sáng nay thì đã cứu được con mèo rồi.

(*) Triệu Châu Tùng Thẩm là đệ tử của Nam Tuyền Phổ Nguyện và là một trong những Thiền Sư lỗi lạc nhất của Thiền tông. Sư thọ 120 tuổi. Ngữ lục của Sư vẫn còn lưu truyền.

(2) Bích Nham Lục, Tắc 86: Dược Sơn chủ lộc

Tăng hỏi Dược Sơn (Duy Nghiễm):

- Nơi đất bằng cỏ thấp, nai đi thành bầy, làm sao bắn được con nai chúa ? (**)

Dược Sơn bảo:

- Hãy xem tên!

Tăng giả bộ ngã xuống. Dược Sơn nói:

- Thị giả đâu, kéo cái xác chết này ra ngoài.

Ông tăng bèn chạy đi.

Dược Sơn bảo:

- Những kẻ chơi với bùn đất mãi như thế này thì lúc nào mới xong được.

Tuyết Ðậu (***) niêm: Ba bước còn sống, năm bước ắt phải chết.

(**) Nguyên tác: "Chủ trung chủ" (con nai của loài nai, tức là con nai chúa).

(***) Tuyết Ðậu Trùng Hiển là tác giả đầu tiên của Bích Nham Lục. Sư tuyển chọn 100 công án và làm các bài tụng. Sau đó, Viên Ngộ Khắc Cần viết thêm phần Bình để giải thích các công án và các bài tụng này. Ðó là bộ Bích Nham Lục mà chúng ta có ngày nay.


Phỏng dịch thơ:

Ðại Sát Thủ
Mịt mù sát khí phủ ngàn cây,
Kiếm khách non cao lặng ngắm mây.
Loang loáng thép ròng, chim chóc hãi,
Gườm gườm mắt biếc, quỷ thần ngây.
Ðao từ bi rụng, mèo tan xác,
Tên trí tuệ bay, thú mất bầy.
Ánh kiếm vụt lòe như điện chớp,
Lạnh lùng sát thủ tự phân thây.

Trần Văn Lương
Cali, 1/2005

Lời bàn bù trất của Phi Dã Thiền Sư:

Cổ nhân nói: Giết người không bằng tự giết mình. Nam Tuyền là một sát thụ Dược Sơn là một sát thủ. Nhưng vị kiếm khách này, trong chớp mắt vung kiếm tự chặt thân mình thành hai đoạn, quả là đại sát thủ. Chỉ một cái vung tay đã cắt đứt được mệnh căn, tuyệt đường sinh tử.

Hỡi ơi, lão tăng cũng muốn tự chặt mình thành trăm đoạn, nhưng biết hạ thủ thế nào đây ?
You need to be logged in to comment