Lý Bá 4 tháng Sáu 2011
Đúng vậy!

Trung Cộng là Kẻ Thù của nhân loại.

Nhưng xin nhớ chỉ những tên chóp bu trong cái gọi là Bộ Chính Trị đảng cộng mới là bọn gây tội ác. Còn tất cả dân chúng đều là nạn nhân của chúng.

Mấy chục năm trước (1972) thì Mỹ bắt tay và nuôi Trung Cộng để diệt Nga Cộng. Giờ đây thì Mỹ muốn nhờ các nước Á Châu Thái Bình Dương bao vây và xẻ Trung Hoa Lục Địa ra làm nhiều mảnh.

Trước tiên thì Mỹ chặt vây cánh của Trung Cộng từ xa: Từ Trung Đông tới Phi Châu rồi mới thu hẹp tới Biển Đông – Thái Bình Dương.

Đây là đòn phản công của Mỹ theo cách của Tàu, nhưng đảo ngược: Tàu thì kết bạn xa (Phi Châu- Trung Đông), diệt thù gần (Việt Nam- Thái Lan- Mã Lai- Úc Đại Lợi…). Mỹ thì diệt bạn của kẻ thù từ xa (Trung Đông -Phi Châu) và kết bạn với kẻ thù gần của kẻ thù (Úc Đại Lợi- các nước Đông Nam Á).

Nếu Mỹ và Đồng Minh xẻ Trung Hoa Lục Địa ra làm 5 mảnh thì Thế Giới sẽ có Hoà Bình cả trăm năm. Và Việt Nam mới mong được Tự Do và No Ấm.

Rất mong như vậy.

Lý Bá