Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đừng hỏi chúng là ai!

Trạch Gầm đăng bài. Lần xem: 504

Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỷ đỏ
Đang hiến đất cho Tàu

Một ngàn năm thương đau
Bao xương chồng chất ngất
Một ngàn năm bất khuất
Chúng phủi sạch sành sanh
Miệng phun máu hôi tanh

Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỷ đỏ
Đang hủy diệt Giang San

Chúng củng cố lòng tham
Bằng điêu ngoa dối trá
Chúng là phường xỏ lá
Mượn hai chữ vinh quang
Vùi linh hồn Việt Nam

Đã đến lúc nầy rồi
Còn chần chờ gì nữa
Cho dù vào biển lửa
Hay vào vạt dầu sôi
Cùng đứng dậy đi thôi
Đập tan loài bán nước

Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Chúng là loài quỷ đỏ
Đang hủy diệt Giang San!

Trạch Gầm
You need to be logged in to comment