Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Bia Đá - Bia Miệng

phuyen đăng bài. Lần xem: 215

Mấy Câu Lục Bát Ngẫu Hứng Cho Bia Đá
"Welcome to Little Saigon"Ai xây Bia Đá trơ trơ
Chào đón du khách ... phỉnh người phương xa
Saigon Bé Nhỏ nơi nào?
Địa dư thành phố: - chỉ là "no name"!
Đây là "Memorandum"
Saigon Bé Nhỏ bị chìm trong sương
Ai bầy Bia Đá phỉnh lường
Khác chi Bia Mộ Saigon mất tên!

Phú Yên
21/5/2011
You need to be logged in to comment