Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

Hn.VĩnhKim đăng bài. Lần xem: 429

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm là sức khỏe và lời hứa.
Có 2 thứ bạn phải cho đi là tri thức và lòng tốt.
Có 2 thứ bạn phải thay đổi là bản thân và nhận thức.
Có 2 thứ bạn phải giữ gìn là niềm tin và nhân cách.
Có 2 thứ bạn phải trân trọng là gia đình và hiện tại.
Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Có 2 thứ bạn phải lãng quên là đau thương và hận thù.
Có 2 thứ bạn phải khắc ghi là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
Có 2 thứ bạn buộc phải có để thành công là đam mê và lòng kiên trì.
Có 2 thứ bạn không được làm là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
Có 2 thứ bạn phải bảo vệ là danh tín và lẽ phải.
Có 2 thứ bạn phải chấp nhận là cái chết và sự khác biệt.
Có 2 thứ bạn phải kiểm soát là bản năng và cảm xúc.
Có 2 thứ bạn phải tránh xa là cám dỗ và sự ích kỷ.
Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
Có 2 thứ bạn không được sợ sệt là cái ác và sống thật.

Sưu Tầm
p324530 likes this.
You need to be logged in to comment