Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Cho người lính trận

Dư Thị Diễm Buồn đăng bài. Lần xem: 15

”Sinh vi tướng, tử vi thần”

Kinh dâng Đ/Tá Hồ Ngọc Cẩn và chiến sĩ VNCH vì nước vong thân


DTDB

Tôi biết anh qua chiến trường An Lộc

Những trận kinh hoàng Dầu Tiếng, Kontum...

Đoàn quân anh, quân thù nghe vỡ mật

Bởi những chiến binh dũng cảm anh hùng


Quảng Trị, Huế, Khe Sanh, Tam Giác Sắt

Mõ Vẹt, Đồng Xòai, Trảng Nhỏ, Miền Tây

Mòn đường biên giới, qua vùng Đông Bắc...

Bước anh đi hằn lại những nơi nầy

Tháng Tư Đen giặc tràn vào tán loạn

Người tháo thân, kẻ kêu gọi đầu hàng

Nhìn đồng đội rả tan anh quyết chọn

Cho riêng mình một cái chết vinh quang


Trước họng súng thù hiên ngang cao ngạo

"...Xác thân tôi phải phủ lá cờ vàng

Cài huy hiệu quân nhân lên ve áo

Mặc đồ lính trận như các anh em..."

Phút mặc niệm, những anh linh vì nước

Tôi ngậm ngùi, cúi mặt khóc thương anh!

Lịch sử Việt ghi anh hùng vị quốc

Trang chiến binh làm rạng rỡ giống giòng...DƯ THỊ DIỄM BUỒN
You need to be logged in to comment