DangQuangChinh 26 tháng Sáu 2017
Do nhiều lý do khác nhau (kể cả máy vi tính bị trục trặc) nên loạt bài viết "Đĩa sà lách Mỹ quốc" chỉ đăng được tới bài số 7 (30.01.2017) nhưng có thể đã đăng đến bài 12(13) tại những trang mạng khác (không thể gửi dồn vào trang mạng TVVN) hàng loạt bài liên tiếp)

Bài viết này, "Chuyện dân đen" có thể xem như tiếp nối loạt bài đó (tức là số 8). Các bài kế tiếp sẽ tiếp theo số thứ tự này (trong lúc bài số 8 ở các trang mạng khác, có nội dung không giống như thế -không thể đem từ các trang mạng khác trang TVVN.org qua vì đã mất bài gốc và mật mã để đăng nhập trang mạng đó-).


Đó là trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn của người viết.
Mong bạn đọc thông cảm.Đặng Quang Chính
27.06.2017