nguyenvanson 25 tháng Mười 2014
Xin vui lòng nói rõ hơn về đền thờ:
Tên đền, địa điểm.
Quay video chỉ biết là ở Huế mà thôi.