Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Hachiko - Con Chó Trung Thành

p324530 đăng bài. Lần xem: 195

<iframe width="420" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/g1Q038nM18M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
You need to be logged in to comment