Lý Bá 8 tháng Hai 2011
Cám ơn Tauviyeu và p324530 đã chuyển và đăng bài.

Tôi nghĩ, nên ghi địa chỉ để các Mũ Đỏ tìm đến thăm hỏi Đại Úy.

Theo chỗ tôi biết, nhiều Hội Cựu Quân Nhân có gây quỹ Yểm Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Và Gia Đình Mũ Đỏ cũng vậy.

Lý Bá