Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Joe Kidd - Clint Easwood

p324530 đăng bài. Lần xem: 264

<iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/6WORfwoYWQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
You need to be logged in to comment