Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Kết Quả Cuộc Bầu Cử

phuyen đăng bài. Lần xem: 262

BĐD Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali
Nhiệm Kỳ 2013 - 2017​


[​IMG]
Hai Liên Danh (Phục Vụ và Rạng Đông) Tranh Cử BĐD Cộng Đồng Người Việt Bắc California​

Chiều hôm qua (Thứ Bẩy ngày 1 tháng 6, 2013) tôi viết bài "Cảm Tưởng Của Một Cư Dân Việt Về Cuộc Bầu Cử BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI, Nhiệm Kỳ 2013 -2017" để đăng trên blog; đến tối khuya 11 giờ đêm, tôi nhận được email của anh Q. báo tin về Kết Quả Tạm Thời cuộc bầu cử BĐDCĐVN Bắc Cali nhiệm kỳ 2013-2017. Theo anh Q. ghi nhận trong ngày kết thúc bầu cử 1/6/2013; Ban Kiểm Phiếu làm việc đến 9 giờ 30 phút đêm với kết quả tạm thời:

- Tổng số cử tri tham gia bầu cử: 4,560 (kể cả 64 phiếu bầu không hợp lệ).

* Ghi chú: So với 3,444 cử tri tham gia bầu cử BĐDCĐ nhiệm kỳ 5, thì cuộc bầu cử BĐDCĐ nhiệm kỳ 2013-2017 lần này, số cử tri đồng hương tham gia nhiều hơn đến 1,116 người.
- Liên danh (bầu BCH/CĐ) mỗi cử tri chỉ được bầu 1 phiếu cho một trong hai liên danh

1) Liên danh Rạng Đông do ông Trương Thành Minh thụ ủy đắc cử với số phiếu 3,959
2) Liên danh Phục Vụ do ông Mai Khuyên thụ ủy được 537 phiếu.
- Đơn danh (bầu Ban Giám Sát CĐ) mỗi cử tri được bầu từ 1 tới 3 phiếu cho 3 trong số 5 đơn danh
1) Đơn danh 5 ông Dalley Nguyễn đắc cử với số phiếu..3,510
2) Đơn danh 1 ông Phạm Hữu Sơn đắc cử với số phiếu 3,090
3) Đơn danh 3 ông Huỳnh Phong đắc cử với số phiếu....2,541
4) Đơn danh 4 ông Lương Văn Ngọ về tư với số phiếu...2,310
5) Đơn danh 2 bà Christine Hồ về năm với số phiếu.......1,655

* Thông tin trên được ghi nhận trực triếp tại phòng kiểm phiếu.

Phú Yên
http://phuyen-mactranlan.blogspot.com/
You need to be logged in to comment