Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mùa Hoa Súng

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 43

MÙA HOA SÚNG

Mùa này hoa súng trên sông
Lá xanh mặt nước ngọn bông đỏ trời

Cô à...hãy ngừng tay bơi
Bán cho một chục về mơi nấu nồi
Canh chua bày chiếu rượu ngồi
Hò ơ mùa nước lũ trôi trắng bờ

Mùa này hoa súng vào thơ
Nắng lung linh nắng vàng tơ thu vàng

**Riêng tôi lại nhớ em tôi
Một đời bạc phận, một đời Hồng Loan


Cố Quận

[​IMG]

LIIES THIS SEASON
Green leaf water surface, red cotton sky.
Miss! ... stop swimming
Sell for a dozen, tomorrow cook pot soup
Sour soup displayed on a carpet, drinking alcohol
Seasonally, the flood water washed away
Seasonally water, floodwaters drift white fields
Water Lily this season in poetry
Golden sun shimmering, for autumn gold color silk
** I personally miss my sister
A life of fate, a beautiful life
Hoa Hạ translated according to the poet's poem Cố Quận .

[​IMG]

[​IMG]
You need to be logged in to comment